5

En van het informeren van cliënten, naasten, zorgprofessionals en -bestuurders over de wet en de rol van de CVP Wzd. De coronamaatregelen en het ‘op slot’ gaan van veel organisaties in de eerste lockdownperiode maakten dit zeer uitdagend. Ook bleken er veel meer zorginstellingen te zijn die onder de reikwijdte van de Wzd vallen dan vooraf gedacht. Daardoor was het voor ons niet altijd mogelijk de normen te behalen die in het kwaliteitskader genoemd worden dat door het werkveld en cliëntenorganisaties is opgesteld. We zijn met de zorgkantoren en het ministerie van VWS in overleg over de vraag of er op termijn extra middelen beschikbaar komen om wel aan de gestelde kwaliteitskaders te kunnen voldoen. Ondanks de uitdagingen hebben we in 2020 hele mooie resultaten bereikt; zowel in het ondersteunen van cliënten en naasten, als in het voorlichten van zorgaanbieders over de wet, de rechten van cliënten en het implementeren van het verplichte stappenplan. In dit jaarverslag blikken we met u terug op een bewogen eerste pilotjaar, met trends, cijfers en casuïstiek uit ons cliëntenvertrouwenswerk. BLIK OP DE TOEKOMST Ook in 2021 vervullen wij het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwens-personen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We hopen dan meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir CVP en Zorgstem hebben de wens om dit werk vanaf 2022 gezamenlijk voort te zetten, vanuit onze expertise en opgedane ervaring, in het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Eric Verkaar, bestuurder Zorgbelang Inclusief Jasper Boele, bestuurder Het LSR Anja van Straten - Scheper, bestuurder Quasir CVP Pieter Wetser, bestuurder Zorgstem 05

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication