0

LUNTEREN Aktief JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 DORPSHUIS

PG02 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 INFORMATIE EN OPENINGSTIJDEN RESERVEREN Van maandag t/m vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. Maar natuurlijk kunt u ook via een email je reservering maken. Het Westhoffhuis De Schakel De Vraagbaak : 0318 - 48 2992 : 0318 - 48 2485 : 0318 - 48 2992 info@westhoffhuis.nl info@buurtcentrumdeschakel.nl de vraagbaak@sscvl.nl RESERVEREN VOOR EEN ACTIVITEIT Indien u graag naar een activiteit wilt, is het belangrijk dat u contact met ons opneemt en een plekje reserveert. U kunt de verschuldigde kosten voldoen bij aanvang van de activiteit of de telefoniste of contactpersoon vertelt u hoe dit gaat. STICHTING SOCIAAL CULTUREEL VORMINGSWERK LUNTEREN (SSCVL) BENT U VERHINDERT? Dat kan altijd gebeuren, maar we vinden het fijn als u ons dit laat weten. Anders wachten we tevergeefs op iemand. Ook kan het zijn dat er mensen op de wachtlijst staan, we kunnen deze dan benaderen. DORPSHUIS HET WESTHOFFHUIS Contactpersoon: Ad Beckers Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren Telefoon : 0318 - 48 2992 E-mail : info@westhoffhuis.nl Website : www.sscvl.nl DORPSHUIS BUURTCENTRUM DE SCHAKEL Contactpersoon: Erwin van Koesveld Schaepmanstraat 58, 6741 WV Lunteren Telefoon : 0318 - 48 2485 E-mail : info@buurtcentrumdeschakel.nl Website : www.sscvl.nl CONTACTGEGEVENS Wilt u meer informatie over onze organisatie of activiteiten? Neem dan contact met ons op. Ook als u vragen of opmerkingen heeft staan wij u graag te woord. Vind u het leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan en zo een bijdrage te leveren binnen onze sociale organisatie? U kunt een afspraak maken met Ad Beckers. DIENSTENCENTRUM DE VRAAGBAAK Contactpersonen: Els van der Sman en Johan van Veldhuizen Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren Telefoon : 0318 - 48 2992 E-mail : devraagbaak@sscvl.nl Website : www.sscvl.nl Dit programma is met uiterste zorg samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve informatie. Wij adviseren u de website te raadplegen voor actuele informatie over de activiteiten en organisatie.

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG03 LUNTEREN ACTIEF! Wij zijn trots om alle bewoners van Lunteren en omgeving ons programmaboekje met activiteiten voor Het Westhoffhuis, De Schakel en De Vraagbaak te mogen presenteren. Wij hebben getracht dit met zorg samen te stellen. Ook treft u in dit programma informatie van gebruikers van onze huizen. Zij stellen zich kort aan u voor of geven aan wat zij in onze huizen voor u kunnen betekenen. Indien uw gewenste activiteit/cursus niet in ons programma opgenomen is, stellen wij het erg op prijs als u dit kenbaar maakt. Wellicht kunnen we dan, eventueel gezamenlijk, de gewenste activiteit/cursus alsnog organiseren en in ons programma opnemen in de toekomst. Verderop in dit programma informeren wij u daar graag over. U heeft via onze website en de media onze afgeronde en lopende projecten kunnen volgen. Ik bedoel dan o.a. de Zorgbus, de integratie van De Vraagbaak en De Nieuwe Schakel. Al deze projecten zijn opgestart omdat wij van mening zijn dat, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, er behoefte is aan ontmoeting, informatie en hulp. Door samen te gaan met De Vraagbaak krijgen we meer expertise en vrijwilligers die samen de diensten efficiënter kunnen begeleiden. Mensen blijven langer thuis wonen waardoor deze behoefte in de nabije toekomst alleen maar groter wordt. We willen voorkomen dat het gevoel van eenzaamheid in Lunteren toeneemt. Zo willen we bewoners steeds meer betrekken bij het reilen en zeilen van onze centra. Mobiliteit is daarbij een belangrijk component. Door de komst van De Zorgbus hebben we getracht hier op in te spelen. We willen graag steeds meer een verlengstuk van de huiskamer worden. Dat betekent dat De Schakel ‘vernieuwd’ moet worden om dit te kunnen bewerkstellingen. Bij het lezen van dit programma komt u onze projecten tegen en leest u hoe dit ingezet is of gaat worden. Uiteraard kunnen we het allemaal niet alleen. We zijn in grote mate afhankelijk van de bijdrage van vrijwilligers. Bij deze willen wij hen dan ook bedanken voor alle inzet en toewijding waarmee zij dit doen. Wij wensen u veel leesplezier! Henk Hooijer, namens het bestuur SSCVL en alle medewerkers en vrijwilligers

PG04 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 DE NIEUWE SCHAKEL Zoals bekend willen we De Schakel het ontmoetings- en informatiecentrum van Lunteren laten zijn. Het is de bedoeling dat bewoners van Lunteren altijd terecht kunnen in De Schakel voor het ontmoeten van andere mensen, voor het deelnemen aan activiteiten en voor informatie en hulp. Ook ‘spontane’ ontmoetingen/bezoeken zullen daar steeds meer gaan plaatsvinden. Dit gaat alleen lukken als De Schakel een warme en gezellige uitstraling heeft, een verlengstuk van de huiskamer is en voldoende ruimte biedt. Zoals bekend willen we het gebouw van De Schakel eerst gaan aanpassen om dit te realiseren. Inmiddels hebben we het ontwerp van de nieuwe Schakel gereed. Dit ontwerp is ter inzage te zien in De Schakel. We hebben inmiddels toestemming van de welstandscommissie en de bouwvergunning is al gegeven. Wat ons nu nog te doen staat, is de financiering rond zien te krijgen van dit geheel. Ook niet onbelangrijk. We trekken daar het laatste kwartaal van 2018 voor uit. Indien de financiering rond komt, kunnen we begin 2019 starten met de verbouwing van De Schakel. NIEUW! LUNCHEN IN BUURTCENTRUM DE SCHAKEL Vooruitlopend op de verbouwing van De Schakel is per 1 oktober jl. het initiatief gestart om van maandag t/m vrijdag een lunch te verzorgen voor allen die behoefte hebben aan ontmoeting door gezamenlijk te lunchen en ook voor deelnemers aan activiteiten. Kom gezellig gezamenlijk de maaltijd delen en sociaal met elkaar samenzijn. Het maakt niet uit of u alleen komt of dat u uw partner, (klein)kind of buren meeneemt! Data Tijd Kosten : van maandag t/m vrijdag : 11.30 tot 13.00 uur : € 2,50 per persoon. Aanmelden : Erwin van Koesveld; Buurtcentrum De Schakel (0318-482485; info@buurtcentrumdeschakel.nl ). Open inloop is ook mogelijk.

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG05 DIENSTENCENTRUM DE VRAAGBAAK De Vraagbaak is per 1 september jl. geïntegreerd met SSCVL. De diensten van De Vraagbaak worden hieronder duidelijk gemaakt. De belangrijkste taak van De Vraagbaak is dat dorpsgenoten met een hulpvraag in contact komen met de juiste vrijwilligers. Want in ieders leven kan een periode aanbreken waarin het tijdelijk of langere tijd niet meer lukt in en om huis alles zelf te doen. Maar waar kun je dan terecht? Er zijn (gelukkig) heel veel instanties die hulp bieden; maar wie kan waarmee helpen? En wat als je hulp nodig hebt bij iets waar professionals niet bij kunnen helpen? Dan kunt u contact opnemen met De Vraagbaak. Onze welzijnsadviseurs helpen u de weg te vinden naar de juiste hulp. Hoe doen wij dat? 1. Eerst zullen we u helpen met zoeken naar een (vrijwillige) organisatie die u van dienst kan zijn. Als u bijvoorbeeld uw huishouden tijdelijk niet kunt verzorgen vanwege een ziekenhuisopname, dan proberen wij u in contact met de juiste organisatie te brengen. 2. Bijna alle hulpvragen kunnen we op deze manier beantwoorden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat we verder moeten zoeken. Dan verwijzen we u door naar een van de stichtingen of (vrijwillige) organisaties uit de regio waar we mee samenwerken. We geven u een impressie van de activiteiten die afgelopen jaren door onze bemiddeling tot stand werden gebracht. » Vervoer naar het ziekenhuis, de kapper, of activiteiten in de buurt. » Hulp bij administratie en hulp bij het invullen van formulieren. » Verzorging van tuin; het tuinpad sneeuwvrij maken, blad harken » Contact met een maatje; iemand om mee te wandelen of fietsen, een kopje koffie te drinken, een spel te spelen, of gewoon een gezellig praatje te maken. » Samen koken » Tijdelijke ondersteuning van mantelzorgers Misschien zoekt u hulp bij iets anders. Wij horen het graag en denken met u mee. Want De Vraagbaak is juist bedoeld om te helpen waar nodig, ook als het geen gangbare vraag is. U kunt ons telefonisch bereiken of via email. U treft de contactgegevens aan op pagina 2.

PG06 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 BIBLIOTHEEK LUNTEREN Iedereen is welkom in de Bibliotheek Cultura Lunteren, daarvoor hoef je geen lid te zijn! Een bezoek aan de bibliotheek is, net zo goed als het lekker lezen en verzamelen van informatie (over opleidingen, voor een werkstuk op school, adviezen over leesboeken etc.), GRATIS! In de Bibliotheek heb je de gelegenheid om rustig te studeren, te werken, te lezen (boeken, kranten en tijdschriften), iets uit te zoeken (databases) of elkaar te ontmoeten, voor de gezelligheid, om te overleggen, samen een opdracht te maken of te discussiëren of debatteren. Je kunt er, binnen openingstijden, blijven zolang je wilt. OPENINGSTIJDEN Maandag Dinsdag : 14.00 - 20.00 uur : Gesloten Woensdag : 14.00 - 17.30 uur Donderdag : Gesloten Vrijdag : 14.00 - 20.00 uur BOEKENBENDE (LEERLINGEN UIT GROEP 6,7 EN 8) Na de herfstvakantie start de Boekenbende. Dit is een naschoolse club voor kinderen die het leuk vinden om bezig te zijn met allerlei soorten activiteiten rond boeken, lezen, schrijven en vertellen. Voor meer informatie mail naar Lies Schenk: lschenk@cultura-ede.nl BRIDGEN IS LEUK! Elke maandagmiddag en donderdagavond is er volop reuring in het Westhoffhuis. Dan wordt er gebridged bij de Lunterse bridgeclub! Uit Lunteren en omringende dorpen komen mensen om gezellig een middag of avond te bridgen en daarna wat na te praten in de gezellige ruimte bij de bar. Al of niet inclusief bitterballen! Bridgen heeft (helaas) het imago dat het voornamelijk door oudere mensen wordt gespeeld en dat weerhoudt jongere mensen er vaak van om het spel te leren. Dat is jammer! Juist ook voor jongere mensen is het een leuk en uitdagend spel. En bij de Lunterse Bridgeclub is het echt heel gezellig. De club bestaat uit ruim 140 leden waarvan een groot aantal leden zowel op de maandagmiddag als de donderdagavond speelt. De club organiseert regelmatig beginnerscursussen, waarna de cursisten, rustig en met begeleiding, kunnen instromen tussen de meer ervaren spelers. Jaarlijks organiseren we een Stamppotdrive. Na een middagje bridgen genieten we van een heerlijk stamppottenbuffet. Dit jaar kan deze drive ook bezocht worden door bridgers die geen lid zijn van LBC. Begin oktober staat informatie hierover op onze website. Aan het einde van het seizoen, de maand juni, organiseren we zomerdrives, die ook voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom, kom bridgen bij LBC! U bent van harte welkom! WILT U MEER INFORMATIE OF ZICH OPGEVEN? Email onze secretaris Karin van Veen, luntersebridgeclub@gmail.com of kijk op onze website: https://www.nbbclubsites.nl/club/7017

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG07 DE ZORGBUS PC HULP AAN HUIS De Zorgbus is bedoeld om mensen, die gebruik maken van onze activiteiten, op te halen en weer thuis te brengen. Ook andere (zorg)instellingen in Lunteren, of juist “buitendorpse” instellingen die inwoners uit Lunteren verzorgen, kunnen we van dienst zijn. Deze instelling kan dan contact met ons opnemen en dan maken we afspraken hoe we het vervoer kunnen inkleden. Doet u mee aan onze activiteiten en heeft u interesse? U kunt zich opgeven als u gebruik wilt maken van De Zorgbus. De prijs van € 2,00 is een opstarttarief per ophaal- / breng locatie. Daarnaast is er een toeslag per zone ingevoerd, deze toeslag wordt opgeteld bij het opstaptarief. Bebouwde kom van Lunteren € 0,00 per rit 1-5 km buiten Lunteren 6-10 km buiten Lunteren 11 – 15 km buiten Lunteren 16 – 20 km buiten Lunteren € 0,50 per rit € 1,00 per rit € 1,50 per rit € 2,00 per rit REPARATIE AAN HUIS Vanaf heden is het in Lunteren mogelijk om thuis individueel geholpen te worden bij het repareren van uw defecte goederen. Repareren aan huis biedt alleen hulp voor reparatiewerkzaamheden, onderhoud valt hier niet onder. Wat doen we wel en wat doen we niet: • In principe alleen wat volgens de leverancier door de niet professionele gebruiker zelf uitgevoerd kan worden, waarbij de garantiebepalingen niet overschreden worden • Wel : Reparatie werkzaamheden • Wel: Reparatie aan machines, huishoudelijke apparatuur, meubilair, inventaris en textiel • Niet: Onderhoudswerkzaamheden • Niet: Reparatie aan vervoersmiddelen • Niet: installeren van nieuwe producten • Niet: afvoeren van niet meer te repareren goederen • Niet: Bemiddeling tussen aanvrager en fabrikant of erkend bedrijf Kosten : € 12,50 per uur (exclusief materiaalkosten) Contactpersoon : Hester Deibel Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) U kunt ons telefonisch bereiken of via email. U treft de contactgegevens aan op pagina 2. Het is in Lunteren mogelijk om thuis, in Buurtcentrum De Schakel of in Dorpshuis Het Westhoffhuis individueel geholpen te worden bij het oplossen van uw problemen met uw computer, laptop, tablet of smartphone. U kunt gebruik maken van deze dienst indien u problemen heeft met bijvoorbeeld het inrichten van uw zojuist aangeschafte apparatuur, bij het gebruik maken van algemene toepassingen (appjes), de digitale overheid, internetten, social media, enzovoort. De medewerkers zorgen dat de juiste vrijwilliger u komt helpen thuis, of met u een afspraak maakt in een van onze huizen. Kosten : € 12,50 per uur Contactpersoon : Hester Deibel Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@ westhoffhuis.nl)

PG08 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 DAVLI, DANS EN BEWEGING Iedere vrijdag treft u in het Westhoffhuis dansschool Davli aan. De allerkleinsten kunnen hier vanaf twee jaar lekker bewegen op muziek in de lessen danskriebels. Hierin maken kinderen spelenderwijs kennis met de eerste beginselen van ballet. De muziek- en danskeuze is uiteraard volledig op de leeftijd afgestemd. Bij alles wat we doen staat samen en plezier in bewegen voorop. Vanaf zes jaar wordt er meer aandacht besteedt aan de juiste ballethouding en techniek. De nadruk ligt op klassiek ballet, maar andere dansstijlen komen zeker ook aan bod. Daarnaast wordt er elk lesblok een nieuwe dans aangeleerd. Nicolijn Zieleman, gediplomeerd dansdocent bij Davli dans en beweging, vindt het belangrijk dat alle kinderen tijdens de les voldoende aandacht krijgen: “het is belangrijk om geen verkeerde houding aan te leren bij ballet, maar ik vind het minstens zo belangrijk dat iedereen geniet van de lessen en zin heeft om volgende week weer te komen dansen!”. Davli organiseert ook graag een leuk en origineel dansfeestje voor een verjaarspartijtje op locatie of thuis. Neemt u vooral contact op om u hierin te laten verrassen! LESSEN VRIJDAG: 09.15 - 10.00 uur 13:15 - 14.00 uur 14.15 - 15.15 uur 15.15 - 16.15 uur : Danskriebels peuters : Danskriebels kleuters : Dans en ballet vanaf 6 jaar : Dans en ballet 8+ Wil je een keer meedoen of informatie over de mogelijkheden bij Davli dan vindt u deze op de website www.davli.nl . U kunt ook mailen info@davli.nl of bellen naar 0318 303 275. INLOOPSPREEKUUR VOOR GRATIS ADVIES Met vragen op het gebied van verzekeringen, belastingen en notariële zaken kunt u terecht op het inloopspreekuur. Iedere laatste vrijdag van de maand zijn in het Westhoffhuis van 16.00 - 17.00 uur medewerkers aanwezig van Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs, Assurantiekantoor De Groot en Van Putten Van Apeldoorn notarissen. ,,Het doel van het inloopspreekuur is om inwoners te helpen met een vraag over bijvoorbeeld de hypotheek of een verzekering”, geeft Evelien van den Broek namens het assurantiekantoor aan. ,,We willen op deze manier de inwoners van Lunteren en omgeving helpen met de vele ingewikkelde vragen die er spelen op financieel en juridisch gebied”, vult notaris Maarten Vriens aan. ,,Op ons kantoor krijgen we veel vragen over schenken, erven, volmachten en samenlevingscontracten. We merken dat er een duidelijke behoefte is aan een vragendesk. Met dit inloopspreekuur spelen we hierop in.” Ook voor vragen over belastingen en subsidies kunnen de Lunteranen terecht in het Westhoffhuis. ,,We krijgen veel vragen over belastingen en toeslagen, omdat de regels hierover vaak veranderen”, zegt Henk van Voorst van het accountantskantoor. In de Lunterse Krant kunt u iedere maand een column lezen van één van de drie bedrijven, waarin actuele kwesties worden behandeld. Heeft u ook een vraag? Loop eens binnen tijdens het inloopspreekuur. Iedereen kan gebruik maken van het spreekuur. Jong, oud, particulier of (agrarisch) ondernemer. Vanzelfsprekend kan er buiten het spreekuur ook contact worden opgenomen met de kantoren. Ga voor meer informatie naar odg-accountants.nl, assurantiekantoordegroot.nl of vpvanotarissen.nl.

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG09 GYMNASTIEK 55+ Onder deskundige leiding worden alle spieren en gewrichten geoefend. Als hulpmiddelen worden er oefenmaterialen en muziek gebruikt. Er is aandacht voor een goede houding en ademhaling. Na afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken. Deze vorm van bewegen is bedoeld voor mensen, die weinig of nooit aan gym of sport hebben gedaan. Of hier niet meer aan mee kunnen doen. Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagmorgen : 10.45-11.45 uur : Via Sportservice Ede Contactpersoon : Via Sportservice Ede Aanmelden bij : Voor meer informatie kunt u bellen met Sportservice Ede (0318 - 69 2506) FIT IN LINE (LINEDANCEGROEP) Elke donderdagochtend is er een leuke, gezellige Linedance groep die onder deskundige leiding hun repertoire beoefent. Vindt u het leuk om ook een keer mee te doen? Loopt u gerust eens binnen om de sfeer te proeven. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.00-12.00 uur : € 5,00 per keer Contactpersoon : Mevr. Y. Smeets (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) TE GEKKE TEKENWORKSHOPS Houd jij van tekenen, dan zijn deze 2 workshops speciaal voor jou bestemd! Op 5 november is er de workshop Cartoon- en Stripfiguren tekenen. Er zijn allerlei voorbeeldboeken aanwezig en wordt je goed begeleid. Op maandagmiddag 3 december gaan we Dieren tekenen. Zowel huisdieren als wilde dieren. Je mag zelf voorbeelden meenemen van jouw favoriete dier, maar er zijn ook voldoende tekenboeken om je te helpen. Datum Tijd Kosten : Maandagmiddag 5 november en 3 december 2018 : Vanaf 16.00-17.30 uur : € 2,50 p.p. Bijzonderheden : Vanaf 6 jaar / reserveren voor een plekje Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

PG10 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 HAPPYNURSE De medewerkers van HappyNurse thuiszorg zijn ook geregeld te vinden in het Westhoffhuis, voor een vergadering of een gesprek. Mocht u een van onze medewerkers willen spreken, spreek ons dan gerust aan! Wij hebben in tegenstelling tot ander organisaties nog steeds geen wachtlijst. U kunt bij ons terecht voor verpleging en verzorging, palliatieve zorg, wondzorg, zorg bij dementie, ook voor PGB. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s om ons team te versterken; wil jij werken in een nieuwe organisatie en ben je flexibel; mail of bel ons! EHBO VERENIGING LUNTEREN Elke dinsdagavond in het winterseizoen (september-april) zijn we ’s avonds van 19.30-21.00 uur in Het Westhoffhuis te vinden. Op die avonden geven we herhalingslessen EHBO, maar ook herhalingsavonden voor het diploma Eerste Hulp aan Kinderen. Verder zijn er diverse herhalings-avonden om de kennis van reanimatie en AED gebruik op peil te houden. Op 20 en 27 november 2018 staat er een opleiding reanimeren/AED gebruik gepland en ook voor 12 en 19 maart 2019. Dit zijn cursussen die twee avonden duren. Op de eerste avond krijgt u theorie en gaan we de reanimatie techniek leren. Op de tweede avond herhalen we het reanimeren en leren we omgaan met de AED apparatuur. U kunt zich voor deze cursussen opgeven bij ons secretariaat: TBorggreve44@kpnmail.nl. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: www.ehbolunteren.nl.

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG11 HERFSTFAIR SINTERKLAAS November, het wordt kouder en de dagen korter. Tijd om erop uit te gaan, iets leuks te doen, mensen te ontmoeten en gezellig iets te drinken en smikkelen. Al deze ingrediënten vindt u terug op onze jaarlijks terugkerende herfstfair. Ook deze keer hebben onze enthousiaste vrijwilligers weer een gevarieerde markt georganiseerd. U kunt langs de kraampjes lopen waar prachtige zelfgemaakte sieraden liggen en prachtig haakwerk wordt getoond. Maar ook brocante, wensen feestdagen kaarten, hout decoratie en prachtig bloemwerk is aanwezig. En nog veel meer. Ook is er gedacht aan de inwendige mens. Komt allen! Wilt u uzelf presenteren met eigen werk of heeft u een leuke aanvulling voor deze fair? Er zijn nog kraampjes beschikbaar tegen een kleine vergoeding. Neem contact met ons op. Dag Tijdstip Kosten : Zaterdag 3 november 2018 : 10.00-16.00 uur : Gratis entree Contactpersoon : Wil Welgraven 06-10576901 Waar : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) Hij komt!, hij komt de goede lieve Sint! Ook dit jaar is de Sint welkom met zijn Pieten en maken we er weer een gezellig middag van. We zingen, dansen en de Sint leest voor uit zijn grote boek. Er zijn heerlijke pepernoten en wie weet komt er iets moois uit de zak! Kom je ook? Datum Tijd Kosten : Woensdag 21 november 2018 : 14.30-16.00 uur : Gratis Contactpersoon : Herma Klomp Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) KERSTSHOW TOVY EN JOLY Vorig jaar waren zij al te zien en ook dit jaar mogen we ze begroeten. Ruud en Jolanda Heijblom verzorgen een wervelende Kerstshow vol muziek, theater en kerstliedjes voor jong en oud. Ruud en Jolanda vertolken Tovy en Joly en nemen je mee in een witte wereld van sneeuw en ijs. Ze ontmoeten bijzondere dieren of mensen? Maar ontdekken ook bijzondere dingen in deze witte wereld. Het is een gezellige, ontspannende familievoorstelling. Dus ouders, opa en oma of verzorger u bent van harte welkom! Na de Kerstshow is er wat lekkers te drinken, eten we kerstkoekjes en krijgt ieder een verrassing. Datum tijd Kosten : Vrijdagmiddag 21 december 2018 : 14.30 uur (duur voorstelling ca. 60 minuten) : € 2,50 per persoon Bijzonderheden : Voor ouders, opa’s en oma’s, verzorgers en kinderen vanaf 4 jaar. Aanmelden bij: : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

PG12 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 FOTOCLUB OOG&OPTIEK Fotoclub Oog&Optiek bestaat vanaf 1962. De fotoclub huurt haar clubruimte al jaren in buurtcentrum De Schakel en daarvoor in het oude Westhoffhuis. Dat we zo honkvast zijn zegt iets over onze relatie met de SSCVL. De fotoclub telt ± 40 enthousiaste fotohobbyisten, die lang niet allemaal uit Lunteren en de gemeente Ede komen. Vanuit de wijde omtrek komen de leden om de week op woensdagavond naar De Schakel. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen ongeveer om 22.15 uur. De clubavonden worden gevarieerd ingevuld: • we bespreken elkaars foto’s • we nodigen regelmatig fotografen van naam uit die hun werk presenteren en toelichten, of die ons werk van commentaar voorzien • er worden leerzame avonden gepland waar het gaat over licht/belichting, technische zaken of inhoudelijke verdieping Naast deze clubavonden vinden allerlei andere activiteiten plaats: • er zijn werkgroepjes van leden met een gedeelde interesse: portret, landschap, architectuur, natuur, etc. • de clubleden kunnen deelnemen aan mentoraten, waar onder begeleiding een jaar lang aan een onderwerp of thema gewerkt wordt • de club organiseert regelmatig foto-uitstapjes Iedereen die geïnteresseerd is in fotografie is van harte welkom om eens te komen kijken en kennismaken. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.oogenoptiek.nl. SPORTSERVICE EDE Sportservice Ede is de onafhankelijke dienstverlener voor alle actoren in de sport. En werkt aan het versterken van de lokale sportinfrastructuur en het in beweging brengen en houden van zoveel mogelijk mensen. Sportservice Ede maakt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en draagt daarmee bij aan een gezonde leefstijl. In De Schakel en Het Westhofhuis in Lunteren worden verschillende sport- en beweegactiviteiten voor iedereen vanaf 55 jaar aangeboden. Het aanbod is zowel geschikt voor de fitte en actieve 55-plusser als voor de senior die graag zo lang mogelijk in beweging en actief wil blijven. Voor meer informatie over wat Sportservice Ede voor u kan betekenen of wilt u een gratis proefles nemen, neem dan contact op met Angeline van de Kraats, Projectmedewerker Sport en Bewegen. E-mail angeline.vandekraats@ sportservice-ede.nl of bel 06 - 51 56 15 21.

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG13 PORSELEIN SCHILDEREN Heeft u altijd al willen weten hoe porselein opschilderen op een authentieke manier in zijn werk gaat? Heeft u wel eens de spanning ervaren hoe na het brandproces porselein uit de oven komt? Sluit u dan nu aan bij onze gezellige groep porseleinschilders. Iedereen die een potlood vast kan houden, kan porselein opschilderen. Talent is niet nodig; wij helpen u met onze ervaringen. Dag Tijdstip Kosten : Maandagmiddag (wekelijks, doorlopend) : 13.30-15.30 uur : € 25,00 per persoon (10 lessen, inclusief ovenkosten) Contactpersoon : Mevr. B. Mooij (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl) MOLUKS KOKEN Tijdens de workshops maakt u diverse gerechten, zoals bami goreng, nasi goreng, pittige kip, gesmoorde boontjes, loempia’s, kip in kerrie-kokossaus, saté, gadogado, enz. Tijdens de les gebruikt u verse ingrediënten en verse kruiden. Aan het eind van de cursus maakt ieder een deel van de Indische rijsttafel. Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagmiddag : 13.30-15.30 uur : € 82,50 per persoon (10 lessen, inclusief ingrediënten voor de 1e les) Contactpersoon : Mevr. L. Tauran (docent) Aanmelden bij : Dorpshuis Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl KOERSBALLEN Koersbal is een groepsactiviteit, waarbij de ballen over een lange mat worden gerold. Het is de bedoeling dat de spelers hun koersballen zo dicht mogelijk bij de van te voren gespeelde jack (witte centrale balletje) proberen te rollen. Dit om zo de meest gunstige puntentelling te behalen. Het is een spel waar iedereen aan mee kan doen en waar veel plezier aan wordt beleefd. Dag Tijdstip Kosten : Maandagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.30-12.00 uur : € 10,00 per persoon, per maand Contactpersoon : Erwin van Koesveld Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

PG14 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 WIJKTEAM WWW.E-STER.BIZ 06 21 61 33 77

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG15 KINDER CREACLUB Elke laatste woensdag van de maand is het weer pret. Dan komen de creatieve vrijwilligers bij elkaar om samen met kinderen leuke dingen te maken. Op 31 oktober: spinnenweb maken, 28 november een dromenvanger maken, 12 december een prachtige kerstkrans, 30 januari een lampion maken, 20 februari slinger maken voor feestjes of verjaardagen, en nog veel meer in 2019. Er is een rondje limonade en iedereen helpt elkaar bij het maken van de dingen. Maak de leukste cadeautjes voor jezelf of voor iemand die ziek is, jarig is of gewoon omdat je hem of haar lief vind. Datum Tijd Kosten : Elke laatste woensdag van de maand : 14.30-16.00 uur : € 1,50 p.p. Bijzonderheden : Vanaf 4 (onder begeleiding) - 12 jaar, verschillende thema’s Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl) Tijdstip Kosten EETCAFE Eetcafé voor mensen met een beperking. Op donderdag om de week wordt er samen onder begeleiding gekookt en uiteraard gezellig gegeten met elkaar. Dag : Donderdagavond (vanaf 6 september, om de week, doorlopend) : 17.00-19.00 uur : € 4,00 per persoon, per keer (inclusief maaltijd) Contactpersoon : Erwin van Koesveld Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) BOETSEREN – WERKEN MET KLEI Deze cursus is geschikt voor iedereen die wil leren werken met klei en de mogelijkheden hiervan wil ontdekken. Ervaring en kunstzinnige aanleg zijn niet vereist. In de cursus wordt vooral aandacht besteed aan het eigen maken van de basistechnieken. Als je die beheerst, liggen bijna alle vormen binnen je bereik en kun je maken wat je ook maar wilt. Daarnaast leer je ook het werkstuk te decoreren. Onder deskundige begeleiding wordt de cursist gestimuleerd om vooral eigen mogelijkheden te ontdekken. De cursus wordt doorlopend gegeven op dinsdagochtend in De Schakel. Er is nog gelegenheid om je op te geven voor deze cursus. Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.15-12.15 uur : € 75,00 per persoon (10 lessen, instroom mogelijk) Bijzonderheden : De cursist betaalt zelf een vergoeding voor het glazuren. Dit is afhankelijk van de grootte van het werkstuk. Contactpersoon : Mevr. E. Halma (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

PG16 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 ENGELSE LES NIVEAU A1 ENGELSE LES NIVEAU A2 De cursus Engels niveau A1 is geschikt voor mensen die nog maar heel weinig kennis hebben van het Engels. In de cursus leert u basiswoorden en -zinnen die u direct kunt toepassen, bijvoorbeeld op vakantie. Spreekvaardigheid is belangrijk, waarbij fouten maken mag! Dag Tijdstip Kosten : Vrijdagochtend (vanaf 21 september, instroom mogelijk) : 09.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvakanties/feestdagen) : € 280,00 per persoon (26 lessen inclusief lesmateriaal) Contactpersoon : Mevr. C. Datema (docent) Aanmelden bij : Dorpshuis Het Westhofhhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) TALENTPLUS INLOOPOCHTEND VERZORGERS Of je kind nu wel of niet bij TalentPlus komt, je bent van harte welkom als je ondersteuning nodig hebt bij het opvoeden en begeleiden van je kind/ puber. Maar ook als je alleen maar gezellig komt kletsen of behoefte hebt aan een praatje. Ideeën voor een workshop/spel/gespreksgroepje zijn eveneens welkom. Jij mag de vraag stellen, dan ga ik met je meedenken, zodat we samen tot oplossingen kunnen komen. Datum Tijd Kosten : Elke vrijdagochtend of op afspraak : 09.00-12.00 uur : Geen Contactpersoon : Pietie Blankestein Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) De cursus Engels niveau A2 is geschikt voor mensen die wel wat Engels hebben geleerd, maar bij wie het wat is weggezakt, of die gewoon hun kennis graag willen bijspijkeren. Tijdens de cursus komen alledaagse onderwerpen aan bod zoals eten en drinken, in en om het huis, op vakantie, in een restaurant, hobby’s en familie. De nadruk ligt op de taal leren verstaan en gebruiken, grammatica is daarbij een middel, geen doel! Er wordt veel geoefend met luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagavond (vanaf 20 september, instroom mogelijk) : 19.30-21.00 uur (m.u.v. schoolvakanties/feestdagen) : € 280,00 per persoon (26 lessen inclusief lesmateriaal) Contactpersoon : Mevr. C. Datema (docent) Aanmelden bij : Dorpshuis Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) TALENTPLUS Een speciale sociale activiteit voor kinderen en waar nodig ondersteuning voor de ouders. In TalentPlus ontdekken we samen met jou je talent en krijg jij de kans om te maken wat jij leuk vindt en dit verder te ontwikkelen. We ondersteunen je als je moeite hebt met het leggen van contacten met andere kinderen, als je moeite hebt om met je emoties om te gaan. Datum Tijd Kosten : Elke donderdagmiddag (behalve vakanties) : Na school tot 16.30 uur : Geen Contactpersoon : Pietie Blankestein Aanmelden bij: : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl)

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG17 BLOEMSCHIKKEN Liefhebbers van bloemschikken kunnen hun hart ophalen tijdens kortdurende cursussen (3 lessen) in het najaar en het voorjaar, en natuurlijk ook met kerst ( 1 les). Docente Anke Pols (verbonden aan kwekerij/tuin De Boschhoeve in Wolfheze) werkt graag met materialen van de seizoenen. Bijv. met herfstbloemen, bessen, bottels en vruchten in het najaar, en voorjaarsbloemen en -bollen in de lente. U brengt zelf altijd de groene materialen mee en een eventuele vaas of schaal. Voor de bloemschikbenodigdheden als steek-schuimblokken of kransen, bloemistendraad, prikkers, krammen e.d. wordt gezorgd. Voor de les ontvangt u een brief met informatie en suggesties over de zelf mee te nemen materialen. Dag Data Tijdstip Kosten : Vrijdagochtend : 05-10-2018 / 19-10-2018 09-11-2018 : 10.00-12.00 uur : € 8,50 per persoon, per les Contactpersoon : Anke Pols Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@ westhoffhuis.nl) Dag Data Tijdstip Kosten : Donderdagochtend : 18-10-2018 / 08-11-2018 : 09.30 - 11.30 uur : € 8,50 per persoon, per les Contactpersoon : Mevr. A. Pols (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) KINDERFEESTJE Vind jij het leuk om met je vriendjes en vriendinnetjes je verjaardag eens anders te vieren? Informeer dan eens bij ons voor de mogelijkheden. We kunnen voor elke leeftijd (vanaf 4 jaar) verschillende thema’s aanbieden. Bijvoorbeeld: Een kook/bakfeestje, waarbij je cupcakes kunt bakken en versieren. Verder kunnen we een creafeestje organiseren, waarbij je b.v. leuke armbandjes kunt maken, maar ook sleutelhangers. En zelfs een gaaf t-shirt maken met graffiti is mogelijk. Tijdens deze feestjes wordt limonade geserveerd en tevens is het mogelijk om patat met een kroket of frikadel te bestellen. Datum Tijd Kosten : Op basis van beschikbaarheid : In overleg : € 7,50 per persoon (incl. limonade, excl. eten) Bijzonderheden : Per 4 kinderen 1 ouder ter begeleiding Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) KAARTEN De kaartavond is elke 1e en 3e vrijdag van de maand, van 19.30 tot 23.00 uur in Buurtcentrum de Schakel. Op deze avond kunt u klaverjassen en jokeren. Dag Tijdstip Kosten : Vrijdagavond (van september t/m mei) : 19.30-23.00 uur : € 2,50 per persoon, per keer. Contactpersoon : Dhr. W. Roelofsen Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl)

PG18 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 KOKEN MET KIDS Chef-kok George en hulpkok Yvonne maken samen met een groep kinderen een heerlijke maaltijd die aan het einde samen wordt gegeten. Je leert hoe je groenten, aardappelen en pasta’s moet maken. Maar ook wat gezond is om te eten en wat je mee kan nemen in je broodtrommel. Ook wordt met elkaar de tafel gedekt. Waar leg je de lepel, vork en het mes. Datum Tijd Kosten : Opgeven voor 15 december 2018 : Na schooltijd in overleg in januari of februari 2019 : € 7,50 per keer p.p. Bijzonderheden : Min. 8 kinderen v.a. 8 jaar. Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) OPEN EETTAFEL Elke 1e en 3e woensdag van de maand is er open eettafel in Buurtcentrum de Schakel. Dit is een gezellig moment voor iedereen die het fijn vindt om met andere mensen samen te dineren. Gezelligheid en sociale contacten zijn de sleutelwoorden voor de open eettafel. Dag Tijdstip Kosten : Woensdagmiddag/avond (elke 1e en 3e woensdag van de maand. : 17.30-19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) : € 7,00 per persoon Contactpersoon : Mevr. G. Vliem Aanmelden bij : Aan- of afmeldingen kunt u uiterlijk 2 dagen voor de betreffende datum doorgeven aan mevrouw G. Vliem, T. 06-46082214 of 0318-483132. SJOELEN Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12:00 uur gezellig koffie drinken, daarna in competitieverband sjoelen. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.00-12.00 uur : € 1,00 per persoon, per keer (exclusief koffie) Contactpersoon : Erwin van Koesveld Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG19 GYMNASTIEK 55+ Onder deskundige leiding worden alle spieren en gewrichten geoefend. Als hulpmiddelen worden er oefenmaterialen en muziek gebruikt. Er is aandacht voor een goede houding en ademhaling. Na afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken. Deze vorm van bewegen is bedoeld voor mensen, die weinig of nooit aan gym of sport hebben gedaan. Of hier niet meer aan mee kunnen doen. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagmorgen : 09.00-10.00 uur (groep 1) 10.15-11.15 uur (groep 2) : Via Sportservice Ede Contactpersoon : Via Sportservice Ede Aanmelden bij : Voor meer informatie kunt u bellen met Sportservice Ede (0318 - 692506) CURSUS HAKEN Dag Tijdstip Kosten : Woensdagavond : 19.30 tot 21.30 uur : € 50,00 per persoon (10 lessen, exclusief materiaal) Contactpersoon : Mevr. I .Jansen (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl WESTHOFFKIDS Kinderkoor de Westhoffkids bestaan al sinds 2003! De opzet was om elke week met de kinderen gezellig een half uurtje te zingen, met populaire Nederlandse liedjes die bij de kinderen leven, of liedjes die op een bepaald moment populair zijn. Het werd en is nog steeds een groot succes. Ook treed het kinderkoor op bij verschillende evenementen. Kom en zing mee onder leiding van Mical Brombacher. Datum Tijd Kosten : Elke vrijdagavond (behalve vakanties) : 19.00-19.30 uur : 10 lessen € 15,00 p.p. Bijzonderheden : Leeftijd 6-12 jaar Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@ westhoffhuis.nl) TEKENEN EN SCHILDEREN Ontplooi uw creatieve vaardigheden met de cursus tekenen & schilderen. U kiest zelf welke materialen u wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld potlood, krijt, aquarel, acryl of olieverf). Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagmiddag (wekelijks, doorlopend) : 13.30-15.30 uur : € 50,00 per persoon (10 lessen, exclusief materiaal) Contactpersoon : Mevr. M. van Zelm (docent) Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl)

PG20 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 LINEDANCE DE SCHAKEL Op donderdagavond is er een leuke, gezellige Linedance groep die onder deskundige leiding hun repertoire beoefent. Vindt u het leuk om ook een keer mee te doen? Loopt u gerust eens binnen om de sfeer te proeven. Inloop vanaf 19.30 uur Dag Tijdstip Kosten : Donderdagavond (vanaf 6 september, elke week, doorlopend) : 19.45-21.45 uur : € 10,00 per persoon, per maand Contactpersoon : Erwin van Koesveld Aanmelden bij TAFELTENNIS Dag Tijdstip Kosten : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) : Maandagavond (wekelijks, doorlopend) : 19.30-21.30 uur : € 1,00 per persoon, per keer Contactpersoon : Erwin van Koesveld Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@ buurtcentrumdeschakel.nl) HET HUISKAMERDINER Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er het huiskamerdiner in Dorpshuis Het Westhoffhuis. Dit is een gezellig moment voor iedereen die het fijn vindt om met andere mensen samen te dineren. Gezelligheid en sociale contacten zijn de sleutelwoorden voor dit samenzijn. Dag Tijdstip Kosten : Woensdagmiddag/avond (elke 2e en 4e woensdag van de maand) : 17.30-19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) : € 8,50 per persoon. Contactpersoon : Ineke van Riet-Paap Aanmelden bij Afmeldingen: : Aan- of afmeldingen Huiskamerdiner bij: Ineke van Riet Paap T. 0318 - 48 5238 (bij geen gehoor graag inspreken op het antwoordapparaat) E-mail: inekevrp@gmail.com. : Uiterlijk maandagavond

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG21 FILMMIDDAG Al jaren is er een filmmiddag in Het Westhoffhuis. Een enthousiast aantal kinderen begonnen dit initiatief onder begeleiding met hun moeder. Ondertussen hebben de kinderen in het gezin het stokje doorgegeven aan elkaar en aan vrienden. Deze keer organiseren de jonge vrijwilligers Floris en Astrid Bouma de filmmiddag. Na het kijken van de film kiezen jullie samen de film die de maand erna vertoond gaat worden. Tussendoor is er een pauze met drinken en iets lekkers. Tevens kiezen de vrijwilligers elk jaar een goed doel om een gedeelte van de opbrengst te doneren. Datum Tijd Aanmelden bij : Elke laatste vrijdag van de maand (behalve vakanties bijvoorbeeld 19 oktober vanwege de Herfstvakantie) : Vanaf 16.15 tot ca. 17.45 uur Contactpersoon : Yvonne Bouman Kosten : € 3,00 p.p. (incl. limonade en iets lekkers in de pauze) : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) HET WESTHOFFKOOR FITLES MEER BEWEGEN VOOR 55+ Wilt u uw conditie op peil brengen of houden? U houdt ervan om samen actief oefeningen te doen? Dan is dit een goede activiteit voor u. Na afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken. Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagmorgen : 09.30-10.30 uur : Via Sportservice Ede Contactpersoon : Via Sportservice Ede Aanmelden bij : Voor meer informatie kunt u bellen met Sportservice Ede (0318 - 69 2506) Gezellig samen zingen en daarna een heerlijk kopje thee of koffie om de keel weer te smeren. Kom een keer luisteren, misschien zingt u wel mee. Dag Tijdstip Kosten : Woensdagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.00-12.00 uur : € 15,00 per persoon, per maand. Contactpersoon : mevr. W. Haaima Aanmelden bij : Buurtcentrum De Schakel (0318-482485 / info@buurtcentrumdeschakel.nl)

PG22 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 STIJLDANSEN 50+ Stijldansen is een plezierige manier van bewegen. Van stijldansen word je vrolijk, het geeft je energie en het is goed voor je coördinatievermogen. Binnen de kortste tijd heb je de basis danspassen van de leukste stijldansen onder de knie. De professionele danslerares is Annemieke de Haas uit Barneveld. Zij danst zelf vanaf haar achtste jaar en met heel veel plezier en enthousiasme verzorgt zij al vele jaren danslessen van beginners tot gevorderden. In een ontspannen sfeer gaan we op woensdagmorgen van 10.30-11.45 uur stijldansen in het Westhoffhuis. Er is halverwege een pauze en gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De cursus omvat 4 stijldansen: Quickstep, Engelse Wals, Tango en de Latijnse- Amerikaanse dans Cha-cha-cha. Heeft u interesse en zou u graag een les willen proberen? Het is altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen. Het is dan mogelijk om het stijldansen op te frissen of om de eerste danspassen aan te leren. Het is ook mogelijk om individueel mee te doen. U hoeft dus niet per se al een paar gevormd te hebben om aan deze cursus mee te mogen doen. Dag Tijdstip Kosten : Woensdagochtend (september t/m mei ; m.u.v. schoolvakanties/feestdagen) : 10.30-11.45 uur : € 55,00 per persoon (10 lessen) Contactpersoon : Annemieke de Haas Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl) CREATIEF SPELLETJESMIDDAG Er is iedere donderdag in Buurtcentrum De Schakel een ontmoetingsmiddag. Als u mee wilt doen met het spelen van gezelschapsspellen, kan dat van 14.00 tot 16.00 uur. Er staan diverse bordspellen klaar. Maar u kunt ook gewoon even een kopje koffie komen drinken. Het is gratis zonder opgave van te voren. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagmiddag (wekelijks, doorlopend) : 14.00-16.00 uur : Gratis / vrije inloop U kunt zich laten inspireren door groepsgenoten, aangeboden materialen en eigentijdse technieken. Doe gezellig mee en leer technieken die u nog niet eerder hebt uitgeprobeerd. Na afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken. Dag Tijdstip Kosten : Dinsdagochtend (wekelijks, doorlopend) : 10.00-11.30 uur : € 2,50 per persoon, per keer (inclusief een kop koffie). Contactpersoon : Hester Deibel Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@ westhoffhuis.nl)

JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 PG23 OPEN SPREEKUUR MALKANDER Momenteel houdt Malkander in Lunteren een open inloop spreekuur in het WHH op donderdagmorgen van 9.30-11.00 uur. Laatste vrijdag van de maand van 15.30-17.00 uur. Men kan bij de sociaal werker van Malkander terecht voor vragen over (vrijwillige) hulp, WMO, financiële regelingen, wonen, mantelzorg, activiteitmogelijkheden etc... Ook kan men als burger bij Malkander terecht als men een (buurt/wijk) idee heeft die men graag verder wil ontwikkelen. Dag Tijdstip Kosten : Donderdagmorgen (wekelijks, doorlopend) + laatste vrijdag van de maand. : 09.30-11.00 uur (donderdag) / 15.30-17.00 uur (vrijdag) : Gratis / vrije inloop Contactpersoon : Jos Kamperman Aanmelden bij : Kunt u niet komen of wenst u een huisbezoek, neem dan contact op met Malkander (0318- 208080). YOGA VOOR OUDEREN MEER BEWEGEN VOOR 55+ Onder deskundige leiding worden tijdens de yogalessen, in een aangepast tempo, oefeningen gedaan die het lichaam soepel en sterk houden. Belangrijk onderdeel van de lessen zijn de ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Na afloop of vooraf drinken we een kopje koffie of thee. Dag Tijdstip Kosten : Maandagmorgen : 09.00-10.30 uur (groep 1) / 10.45-11.45 uur (groep 2) : Via Sportservice Ede Contactpersoon : Via Sportservice Ede Aanmelden bij : Voor meer informatie kunt u bellen met Sportservice Ede (0318 - 69 2506) KERAMIEKGROEP Wie zijn wij? We zijn als groep voortgekomen uit de pottenbakkersgroep o.l.v. Bep van Engen. Na haar overlijden wilden we graag doorgaan. Dat is met enthousiasme gebeurd. En nu werken we zelfstandig zonder docent. We leren van elkaar hoe te vormen en te draaien. Stimuleren elkaar tot ideeën en werkwijzen. Kopen zelf de klei en glazuren in. Het stoken gebeurt in de oven die in De Schakel staat. Er komen deelnemers bij en er gaan deelnemers weg. Sommigen zijn al 20 jaar van de partij, anderen zijn nieuwkomers. Maar allen brengen vaardigheden mee die het ‘kleien’ tot een echte belevenis maken. Uiteraard zijn naast hard werken ook de sociale contacten en gezelligheid belangrijk. Dag Tijdstip Kosten : Woensdagochtend (vanaf 5 september, instroom mogelijk) : 09.30-11.30 uur : € 1,50 per keer (exclusief ovenstook) Contactpersoon : Hester Deibel Aanmelden bij : Het Westhoffhuis (0318-482992 / info@westhoffhuis.nl)

PG24 JAARPROGRAMMA SSCVL 2018-2019 ZELF EEN ACTIVITEIT OF EVENT OPSTARTEN? We hebben het er al kort over gehad in het voorwoord. Misschien mist u wel een activiteit of event wat u graag in Lunteren had willen opzetten of beleven. Heeft u een leuk idee; een hobby die u wilt delen met anderen? Het oprichten van een muziekgroepje? Een meidenclub elke vrijdagavond of met elkaar een kookcursus opzetten? U bent welkom om er eens met ons over te praten. Wij kunnen uw initiatief faciliteren en indien nodig, helpen met het opzetten daarvan. Samen kijken we hoe we dit kunnen inpassen en hoe we de omgeving enthousiast kunnen maken. Er bestaan in onze huizen al veel burgerinitiatieven die de mensen bij elkaar brengen. Denk daarbij aan het koersballen, lol met wol, kleien, tafeltennis etc. U kunt contact opnemen met onze beheerders. U vind hun namen en gegevens op pagina 2 van dit programma. We zien u graag in Het Westhoffhuis of De Schakel! INFORMATIE EN OPENINGSTIJDEN RESERVEREN Van maandag t/m vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar van 09.00-12.00 uur. Maar natuurlijk kunt u ook via een email je reservering maken. Het Westhoffhuis De Schakel De Vraagbaak : 0318 - 48 2992 : 0318 - 48 2485 : 0318 - 48 2992 info@westhoffhuis.nl info@buurtcentrumdeschakel.nl de vraagbaak@sscvl.nl Dit programma is met uiterste zorg samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve informatie. Wij adviseren u de website te raadplegen voor actuele informatie over de activiteiten en organisatie.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication