0

Winnaars Opendeurwedstrijd In de beker zaten 227 batterijen met een totaal gewicht van 2.981 gram. De winnaars: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 878 523 661 596 929 559 430 912 970 694 Philips TV 48OLED935 t.w.v. € 2299.99 Philips steelstofzuiger FC6727/01 t.w.v. € 299.99 R 83 Weber BBQ Compact 47 t.w.v. € 159.99 58 Samsung microgolfoven MS23K3515 t.w.v. € 119.99 AEG Windowclean WX7 t.w.v. € 99.99 Domo wafelijzer DO9219 t.w.v. € 99.99 Bosch staafmixer MS6CM4160 t.w.v. € 84.99 R 128 Bosch waterkoker TWK5P475 t.w.v. € 59.99 Fritel blender BG1310 t.w.v. € 49.99 Fritel blender BG1310 t.w.v. € 49.99 BEKA pan chef inox 24cm t.w.v. € 49.99 12. R 906 BEKA pan chef inox 24cm t.w.v. € 49.99 13. Greenpan Make the Switch pan 24cm t.w.v. € 39.99 Greenpan Make the Switch pan 24cm t.w.v. € 39.99

Wedstrijdreglement Opendeuractie Artikel 1. Organisatie De wedstrijd in het kader van Moederdagactie wordt ingericht door • ondernemingsnummer 0428.293.602. Hierna ‘de Organisatie’ genoemd. Artikel 2. Voorwaarden voor deelname 2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan fysieke, meerderjarige personen, wonende op het Belgische grondgebied, die tijdens de actieperiode van 01/05/2021 tot 16/05/2021 een aankoop gedaan hebben, hierbij (per aankoopschijf van 50 euro) een deelnameformulier ontvangen hebben, dit formulier volledig en correct ingevuld hebben en ingeleverd hebben en een afgestempelde kopie van het deelnamenummer ontvangen hebben. 2.2. Om deel te nemen, moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden. Formulieren die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen als ongeldig beschouwd worden. 2.2.1 De deelnemer ontvangt een deelnameformulier per aankoopschijf van 50 euro. 2.2.2 Op dit deelnameformulier wordt het nummer van het deelnameformulier vermeldt. 2.2.3 Op dit deelnameformulier moet de vraag over het aantal batterijen ingevuld zijn. Indien de deelnemer de schiftingsvraag over het gewicht van de batterijen niet invult, zal dit antwoord als “0 gram” gezien worden. 2.2.4 De deelnemer ontvangt de afgestempelde kopie van het nummer van zijn deelnameformulier. Artikel 3. Verloop van de wedstrijd De wedstrijd verloopt in verschillende fases: • • • 01/05/2021 tot 16/05/2021: deelname aan de Wedstrijd, 24/05/2021: bekendmaking van de winnaars in de winkel, 24/05/2021 tot 24/06/2021: afhalen van de prijzen door de winaars. De winnaars worden op 24/05/2021 bekendgemaakt door uithanging van de winnende nummers in de winkel. Om zijn/haar prijs in ontvangst te kunnen nemen, is de winnaar ertoe gehouden en originele afgestempelde deelnamenummer in te leveren en de nodige informatie te bezorgen. De winnaar dient zijn prijs voor 24/06/2021 af te halen. Indien de termijn overschreden wordt, behouden we ons het recht om de prijs niet meer toe te kennen. Indien de winnaar het originele afgestempelde deelnamenummer niet kan voorleggen, kan de prijs niet toegekend worden. Artikel 4. Criteria van jurering 4.1. De jury duidt 14 winnaars aan. Deze worden geselecteerd op basis van het correct beantwoorden van de eerste vraag. De deelnemer die de eerste vraag het meest correct beantwoord, wint de eerste prijs, de volgende wint de tweede prijs enzovoort. Bij een ex aequo bij de eerste vraag, zal de deelnemer met het meest correcte antwoord op de tweede vraag doorslaggevend zijn. Indien zowel bij de eerste als de tweede vraag een ex aequo optreedt, zal een onschuldige hand de prijzen toekennen. Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen. 4.2. De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de Organisatie. Tegen de samenstelling van de jury is geen beroep mogelijk. Elektro Cuypers BV, met maatschappelijke zetel te Kerkhovensesteenweg 336, 3920 Lommel,

4.3. Voor zowel de telling van de batterijen en de weging van de batterijen zal een video-opname voorzien worden, om de correctheid en de onafhankelijkheid hiervan te staven. Artikel 5. Prijzen 5.1. De volgende prijzen kunnen worden gewonnen: 1 1 Philips TV 48OLED935 t.w.v. € 2299.99 2 1 Philips steelstofzuiger FC6727/01 t.w.v. € 299.99 3 1 Weber BBQ Compact 47 t.w.v. € 159.99 4 1 Samsung microgolfoven MS23K3515 t.w.v. € 119.99 5 1 AEG Windowclean WX7 t.w.v. € 99.99 6 1 Domo wafelijzer DO9219 t.w.v. € 99.99 7 1 Bosch staafmixer MS6CM4160 t.w.v. € 84.99 8 1 Bosch waterkoker TWK5P475 t.w.v. € 59.99 9+10 1 Fritel blender BG1310 t.w.v. € 49.99 11+12 1 BEKA pan chef inox 24cm t.w.v. € 49.99 13+14 1 Greenpan Make the Switch pan 24cm t.w.v. € 39.99 5.2. De prijs heeft een persoonlijk karakter, en mag niet overgedragen worden. 5.3. De Organisatie behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, indien dit noodzakelijk is om redenen die buiten haar wil liggen. 5.4. De winnaar dient de prijs af te halen binnen de gestelde periode. 5.5. De prijs is niet inruilbaar of inwisselbaar voor speciën of tegoed. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen, kan hij hiervan afzien. Artikel 6. Privacy De Organisatie verwerkt geen gegevens van de deelnemer in het kader van de wedstrijd. Artikel 7. Overige bepalingen 7.1. De Organisatie houdt zich het recht voor wijzigingen door te voeren aan dit Wedstrijdreglement. Voor de deelname dient de deelnemer dit wedstrijdreglement dan ook te consulteren, om zich ervan te vergewissen dat de meest recente versie correct werd nagelezen. 7.2. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk en zonder reserve, akkoord met dit reglement. 7.3. Alle onenigheden omtrent de toepassing van dit reglement worden op autonome manier behandeld door de jury. Het volstaat om hierover een mail te sturen met de klacht naar info@elektrocuypers.be.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication