19

tot terechtwijzing, tot opvoeding in de gerechtigheid 2Tim.3:16. Het is funest als wij de waarheid van andere tijden en geadresseerden vermengen met de boodschap van de unieke, pure, aan ons geschonken genade. Nadrukkelijk waarschuwt de afgevaardigde12 van Christus Jezus ons, als hij schrijft: Indien iemand jullie een evangelie verkondigt, naast wat jullie aannamen: in de ban zij hij! Gal.1:6-9 Ook bij de Corinthiërs bestond het gevaar dat zij naar valse predikers (die een andere Jezus verkondigen), zouden luisteren. Zo konden zij een andere geest krijgen, die niet in overeenstemming was met het evangelie van de genade van God, dat aan de apostel Paulus was toevertrouwd 2Cor.11:3,4. In eenvoud en zuiverheid van hart zouden wij op Christus gericht zijn, ook als wij daarvoor kwaad moeten lijden 2Tim.1:8,9; 2:3. Volharding, geduld, bekrachtiging Begrijp je wat je leest? Het stemt niet overeen met de waarheid van het beheer van genade, dat vandaag geldt, dat wij alle lijden, ziekten en tegenstand door sterk geloof weg kunnen bidden. Zeker, Paulus had ook enkele jaren gewerkt met de krachten van de toekomende eon (van het aanstaande, aardse koninkrijk) tot opwekking van doden aan toe. Maar Israël werd tijdelijk op een zijspoor gezet. God stelde de oprichting van het dichtbij gekomen koninkrijk voor enige tijd uit. En toen traden de gaven van de geest terug. Die gaven waren destijds een voorproefje 12 Apostel = afgevaardigde 23

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication