22

van het aardse koninkrijk, de duizend jaren13. De komst van de Heer Jezus naar Zijn volk, Pinksteren en de missie van de apostelen; dit alles ging gepaard met tekenen en wonderen Hebr.2:3,4. Vandaag wil God door lijden verheerlijkt worden. Het lijden van de huidige tijd weegt echter niet op tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden Rom.8:18. Over al het aardse lijden straalt de verwachting van de heerlijkheid. Tot aan de vervulling daarvan willen wij onze Heer in ootmoed en zwakheid dienen. Wij willen Zijn verschijning liefhebben 2Tim.4:8. Voor onszelf en alle heiligen willen wij bidden, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, ons een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem geeft Ef.1:15-19. Waarom? Opdat Hij voor ons steeds groter wordt en wij vervuld worden met geestelijk begrip van Zijn wil. Opdat wij de Heer waardig wandelen, Hem in alles welgevallig zijn. Dat wij mensen mogen zijn, die in alle goed werk vrucht dragen. En wij bidden, dat wij met alle kracht krachtig gemaakt worden overeenkomstig de macht van Zijn heerlijkheid. Om in alle volharding en geduld met vreugde, tot Zijn verheerlijking te zijn Kol.1:9-11. Begrijp je wat je leest? Het verslag over de ‘kamerling uit Ethiopië’ in Handelingen 8 eindigt met: Hij ging zijn weg met blijdschap. Via Filippus, het door God gebruikte werktuig, was deze proseliet met Jezus Christus zelf in aanraking gekomen - door Zijn woord. Zouden wij, die in Christus Jezus zo buitengewoon rijk begenadigd 13 Zie Openbaring 20:4-7 24

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication