15

waar de dienst mee aanvangt: “God laat nooit varen de werken van Zijn handen” (Ps.38:8). Waarom niet? Het is werk van Zíjn handen, daarom! Hij heeft het Zelf gemaakt en bedacht en daarom heeft Hij liefde voor heel Zijn Schepping. Dat staat ook in de Psalmen: dat Zijn ontferming en Zijn barmhartigheid over ál Zijn werken gaat; heel de Schepping dus, universeel. God realiseert Zijn plan door “de Christus” Een ander ongelooflijk belangrijk punt wat centraal staat in de Efeze-brief, maar feitelijk in heel de Bijbel, is dat God Zijn plan realiseert door de Christus4. Degene die was aangekondigd: wie Hij zou zijn, wanneer Hij zou komen, zelfs waar Hij geboren zou worden. Kortom: heel Zijn profiel was al voorzegd en toen kwam Hij daar. Inmiddels ligt dat nu 2000 jaar achter ons, het is geschiedenis in die zin, dat de Christus is gekomen. Hij is opgestaan en Hij is degene die God heeft aangesteld; door wie Hij heel Zijn voornemen gaat realiseren. De Christus is de Eersteling uit de doden en feitelijk daarmee ook de Eersteling van een nieuwe schepping. Kol.1:15-18 Hij heeft de dood overwonnen en de dood ligt definitief achter Hem. Er waren in de loop der tijd wel meer mensen opgestaan uit de dood, maar die stierven weer. Hij is de Eersteling uit de doden die definitief nieuw leven aan het licht bracht en de dood dus werkelijk achter Zich heeft en 16

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication