21

Efeze 1 11 … Die in het al werkt naar de raad van Zijn wil … Dat wil zeggen, er gaat niks mis, Hij heeft alles in Zijn hand, perfect, volmaakt! Aan het einde van de tijdperken heeft Hij Zijn plan gerealiseerd. Dat wat Hij voornemens was, doet Hij ook. In Jesaja staat dan ook: Jesaja 46 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen … [NBG51] Dat is God. Hij heeft alles in de hand, er is niets wat Hem zou kunnen tegenhouden. Hij realiseert dat wat Hij van plan is. Tijdperken De tijden die in Efeze 1:10 genoemd worden en die in deze brief zo vaak voorbijkomen, worden ‘aionen’ genoemd. Wij schreven in het Nederlands “aeonen”. Meestal wordt het Griekse woord vertaald met ‘eeuwen’. Dan moet je niet denken aan een tijd van 100 jaar, maar een aion is een wereldtijdperk. 22

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication