27

Hij bedoelt met deze “allen” alle mensen. Alle ‘Adamieten’, alle nakomelingen van Adam. “Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God”, Statenvertaling: “derven de heerlijkheid Gods”. In welke mate maakt niet uit, maar ze hebben tekort van de heerlijkheid van God en dan staat er bij dat “allen om niet worden gerechtvaardigd in de genade van Hem” – de genade van God – “door de verlossing die in Jezus Christus is”. Moet je even goed lezen wat hier staat: allen zondigden allen hebben tekort van de heerlijkheid van God en allen worden om niet gerechtvaardigd. Om niet! Dat wil zeggen dat het gratis is, voor niks. Het is Zíjn werk en Híj wil dat. Het is om niet en het is in genade, dat is eigenlijk dubbelop. God geeft die vreugde om niet. Waarom? Omdat het in Zijn hart is. Heel het mensdom is zondaar en zondigde. Heel het mensdom is bestemd om te worden gerechtvaardigd in de genade van Hem. En dat is ook precies wat Christus bewerkstelligt; dat is “de verlossing die in Christus Jezus is”. Voor alle mensen Als je even doorbladert in dezelfde brief, dan lees je in het laatste gedeelte van hoofdstuk 5, dat Paulus Christus tegenover Adam zet. 32

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication