33

1 Korinthe 15 22 Want evenals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. We zijn allemaal stervelingen, daar kan weinig tegen ingebracht worden. Maar evenals in Adam allen sterven, zo, op dezelfde manier, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar niet allemaal tegelijk. Er is verschil in rangorde. 1 Korinthe 15 23 Ieder echter in de eigen rangorde. Als Eersteling Christus. Vervolgens degenen van Christus in zijn parousia. 24 Daarna het einde … Daar hadden we het al over: Hij is de Eersteling, Hij gaat voorop. Maar het feit dat Hij de Eersteling is, betekent dat Hij niet de énige is, dat betekent dat de rest nog volgt. Zoals ‘de eersteling’ van een oogst … en ‘de eerstelingen’ trouwens ook, die moesten naar de tempel gebracht worden (dat was al zo in de dagen van Mozes) en die kregen de hoogste bestemming. De eerstgeborene was voor God. Dat geldt eveneens voor dat ‘uitroepsel’ wat nu door God verzameld wordt; dat zijn eerstelingen. 38

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication