37

NOTEN 1 Meer weten over ‘het laatste oordeel’? Beluister of download de studie: Schapen & Bokken Het gericht over de volkeren, waarvan sprake is in Matteüs 25, heeft de naam bekend te zijn. Maar is dat ook zo? Is dit inderdaad ‘het laatste oordeel’ met als uitkomst ‘eeuwig wel of eeuwig wee’? Het loutere feit dat dit gewoonlijk de uitleg is, bewijst dat dit gedeelte hoogst onbekend is. Want wat is de context? Wanneer zal dit gericht plaatsvinden? En waar? En over wie? En volgens wel criterium? En met welke uitkomst? Kortom, wat staat er geschreven? Maar ook: hoe komt het dat (ook) dit bijbelgedeelte zo zeer misverstaan is? Zie: https://goedbericht.nl/lezingen/schapen-bokken/ 2 Meer weten over ‘de tweede dood’? Beluister of download de studie: Wat is de tweede dood? Het boek ‘Openbaring’ spreekt een viertal keren over “de tweede dood”. Wat is dat volgens de Schrift? Hoezo “tweede”? En waarom heet het “dood”? Wie ondergaan deze dood? Wat is de functie ervan? En wat is de connectie met “de poel van vuur”? En wat is dát dan? En vooral: komt er een einde aan “de tweede dood”? Zo ja, hoe dan wel? Het zal u verbazen hoe de antwoorden die (juist godsdienstige!) mensen hierop geven, haaks staan op wat de Schrift leert! Zie: https://goedbericht.nl/lezingen/is-tweede-dood/ 3 Dat God ‘Vader’ is wil zeggen dat Hij niet alleen de Oorsprong is maar ook Degene Die zorg draagt voor en liefde heeft voor heel Zijn schepping. 43

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication