6

INHOUD VOORWOORD 11 Op de campus in Eindhoven 11 Reacties 11 INLEIDING 13 1. De opbouw van Efeze 1 15 God heeft een plan 15 God realiseert Zijn plan door “de Christus” 16 Zoonstelling 18 2. De volheid van de tijdperken 21 Tijdpad 21 Tijdperken 22 3. Ieder creatuur! 31 Om niet 31 Voor alle mensen 32 Tot heerlijkheid van God, de Vader 35 Allen levend gemaakt 37 NOTEN 43 7

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication