100

situatie of omstandigheden vrijwillig willen onderschikken, ofwel aan Hem willen overgeven. Onze vrijwillige onderschikking is immers een deel van het plan waarop God, onze Vader, alles gebaseerd heeft. Zonder onze vrijwillige onderschikking kunnen ook de overheden, volmacht en kracht niet tot vrijwillige onderschikking komen, 1 Corinthiërs 15:24,25. Vrijwillige onderschikking komt voort uit Gods Liefde voor ons, die behoren tot het lichaam van Christus en wordt ons gegeven, nìet omdat wij zulke aardige broeders en zusters zijn, maar omdat wij zonen zijn en er een enorme taak op ons wacht. Eén van de grootste vergissingen die wij maken is om naar andere mensen te kijken, gemeenteleden, leden van een andere gemeente of naar mensen, die helemaal niet geloven. God leert ons echter om naar Zijn Zoon te kijken en daar hebben wij voorlopig onze handen aan vol. In Romeinen 14:1-13 komt dat heel duidelijk tot uitdrukking. Wij hebben niets te oordelen of te veroordelen en in vers 4 wordt aangegeven, dat: of iemand staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan, maar hij zal staande blijven, want zijn Heer is bij machte hem vast te doen staan. vers 7 Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf; als wij leven, leven wij de Here en als wij sterven, sterven wij de Here, hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. De NBG gebruikt hier viermaal het woordje voor, wat in het Grieks niet op die manier tot uitdrukking komt, normaal gesproken leven bijna alle mensen voor zichzelf en ook het sterven wordt meer en meer door de mens zelf bepaald. Paulus wil echter duidelijk maken, dat God bij ons persoonlijke leven en sterven betrokken is. Het voor de Here leven en voor de Here sterven is een zeer gevaarlijke zaak, het legt de nadruk niet op de Here, maar op de mens, alsof wij iets voor de Here zouden kunnen doen, doch de Here is niet afhankelijk van de mens, maar de mens van de Here. Wij kunnen slechts door de Here leven en sterven, precies zoals dat gaat bij vrijwillige onderschikking, die door de Here aan ons gegeven wordt om zo het woord ruimte te geven in ons leven. 99

101 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication