101

Efeziërs 5:22-24 De vrouw onderschikke zich aan haar eigen man (de NBG heeft het woord eigen weggelaten) als aan de Here, want de man is hoofd van zijn vrouw, evenals Christus hoofd is van de gemeente, de uitgeroepenen, en zelf Redder is van het lichaam (NBG in stand houdt). Welnu, gelijk de gemeente, de uitgeroepenen, zich onderschikt aan de Christus, zo ook de vrouw aan de man in alles. Mensen die niet geloven kunnen niet begrijpen, wat hiermee nu eigenlijk wordt bedoeld. Het is dan ook niet voor alle vrouwen bestemd, doch slechts voor die vrouwen, die God het geeft om dit woord ruimte te geven in hun leven en dit ruimte geven gaat gepaard met kennis van Gods woord. Het voorbeeld voor de vrouw van vrijwillige onderschikking is het grote geheimenis omtrent Christus en Zijn gemeente, die Zijn lichaam is. De gemeente is de aanvulling/het complement van de Christus, zij vormen samen een eenheid, die al van voor de nederwerping der wereld een feit was. Zo is het ook een feit dat de vrouw met haar eigen man, die God haar gegeven heeft, een eenheid vormt, ook wel span genoemd. Zij is de aanvulling/het complement, van haar man. Net zo min als de ongelovige man zich vrijwillig zou willen onderschikken aan de Christus, zal ook de ongelovige vrouw er niets voor voelen zich vrijwillig aan haar man te onderschikken, zij kan dit ook niet, omdat het woord niet door God aan haar bekend is gemaakt. Het is daarom ook zinloos om hierover in discussie te gaan. Wel kunnen we aangeven, wat wij er van weten en hoeveel zegen wij ervaren hebben door de kennis, die door God aan ons is gegeven. Mogelijk geeft God een open deur voor het evangelie, wat goed bericht betekent, Colossenzen 4:3. De vrouw heeft verder als voorbeeld de vrijwillige onderschikking van de gemeente, dus zowel mannen als vrouwen aan de Christus, die hun Hoofd is. Je zou kunnen zeggen, als dat m’n voorbeeld is dan schiet ik daar niet zo veel mee op, want in de praktijk is er in de gemeente niet veel van vrijwillige onderschikking te zien. Soms denk je wel eens dat dit haast niet meer voorkomt. Toch is dit een misvatting, want ik ken vele mensen die wèl deze intentie hebben. 100

102 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication