103

De ongelovige of ook wel de gelovige vrouw die God het niet gegeven heeft dit woord ruimte te geven, zal altijd beginnen over het onderdanig zijn van de vrouw aan de man, doch heeft geen enkele notie van wat van de man gevraagd wordt en van welk geheimenis hier sprake is. Bovendien staat de vrijwillige onderschikking van de vrouw aan haar man en van de man aan Christus in een veel groter verband, omdat het een afspiegeling is van het grote geheimenis van Christus en Zijn gemeente. Vrijwillige onderschikking wordt zowel van vrouwen als van mannen gevraagd, kijk maar in vers 20 van hetzelfde gedeelte omdat Paulus in dit vers zegt: Onderschik je aan elkander in de vreze, eerbied, van Christus. Beiden hebben elkaar niets te verwijten als deze vrijwillige onderschikking niet geheel uit de verf komt. Zodra er verwijten ontstaan ben je bezig God, de Vader, verwijten te maken, alle ja maren hebben geen enkele zin en zullen onvrede teweegbrengen. Ja maren zijn er voldoende, zoals: Ja, maar als mijn man/vrouw nu ongelovig is? Ja, maar als ik het nou niet eens ben met mijn vrouw/man? Ja, maar als mijn werkgever/werknemer ongelovig is? Ja, maar er is toch wel verschil tussen wat je op je werk moet doen en in je vrije tijd? Ja, maar als ik het nou niet eens ben met wat er wordt geleerd in de gemeente? Ja, maar als ik het nou niet eens ben met wat de leidinggevende personen doen of zeggen in de gemeente? Ja, maar die overheid van ons is toch waardeloos en van God los, daar hoef ik toch niet aan te gehoorzamen? Je kunt wel duizend ja maren bedenken, doch ze stoelen allemaal op hetzelfde, namelijk onvoldoende kennis van Gods woord. Uit alles wat we tot nu toe hebben behandeld blijkt, dat God andere maatstaven heeft en gebruikt om zijn doel te bereiken die niet stroken met onze menselijke inzichten en gedachten. Wij kunnen bijvoorbeeld van ons kwaad geen goed maken en van duisternis geen licht. Wij kunnen geen enkele tegenstelling daadwerkelijk veranderen, maar bij God is dat heel anders. 102

104 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication