104

Hij spreekt en de duisternis wordt licht, Hij laat uit het kwaad goed voortkomen. Hij kan mensen veranderen, wij niet, ondanks al onze pogingen. Hij zal de leden van het lichaam van Christus een ander lichaam geven, zodat wij geen last meer hebben van de aantrekkingskracht van de aarde, maar ons vrij in de gehele kosmos kunnen bewegen met de snelheid van het licht, of nog sneller. Om te ontdekken hoe bij God de verhoudingen liggen tussen al die ja maren zullen wij eens kijken naar: Romeinen 13:1-7 Dit omstreden en bestreden gedeelte uit Gods woord geeft alle antwoorden op bovengenoemde ja maren, omdat Paulus dit heeft geschreven in de tijd dat Israël overheerst werd door de Romeinen, waar ook Paulus gewild zou hebben, dat Israël van dit juk bevrijd zou worden. Niettemin geeft hij duidelijk aan, wie deze overheersende overheid over Israël gesteld heeft. En om je gedachten maar direct erbij te bepalen, niet alleen deze overheid is door God gesteld, maar bijvoorbeeld ook de ongelovige man of vrouw, de herder/leraar of evangelist in de gemeente, de ouders of je werkgever. Of wij het met hun handelwijze of met wat zij voorschrijven eens zijn is niet de vraag, maar of wij ons hieraan vrijwillig willen onderschikken! vers 1 Alle ziel onderschikke zich aan de volmacht, die superieur is, want er is geen volmacht tenzij door God, echter die er zijn, zijn door God geschikt. Er is hier geen sprake van moeten onderwerpen, maar van vrijwillige onderschikking aan diegene, die van God volmacht heeft gekregen. Onze overheid is dus niet door mensen gekozen en gevormd, maar door God geschikt. Hoewel wij soms denken, dat onze overheid maar kan doen en laten wat ze wil, is zij toch gehouden aan de door God gestelde grenzen. Zij mag buiten Gods geopenbaarde wil besluiten nemen en wetten stellen, doch deze gaan nooit buiten Gods bedoeling en plan der eonen om. De werkelijke betekenis van het woord superieur is niet: boven ons staan, maar: boven ons hebben. Van Dale geeft ook het woord zeer goed en uitstekend voor superieur aan, wat 103

105 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication