105

heel duidelijk weergeeft dat degene, die wij als volmacht boven ons hebben zeer goed en uitstekend is, omdat wij weten dat deze door God, onze Vader, zo geschikt is. vers 2 Zodat degene, die zich tegen deze volmacht verzet, de verordening van God weerstaat, degene echter die deze weerstaat, neemt zichzelf een oordeel. Bij vrijwillige onderschikking erken je dat iedere volmacht door God geschikt is en heb je daar geen enkel probleem mee. Je vindt het uitstekend dat je iemand boven je hebt en er bestaat geen enkele behoefte je tegen deze volmacht te verzetten en jezelf een oordeel te nemen. Doe je dat echter wel, dan verzet je je gewoon tegen God, de Vader, zelf. vers 3 Want indien je goed werkt is er geen vrees voor vorsten, echter wel als je kwaad wilt. Wil je geen vrees voor de volmacht, doe goed en je zult lofprijs van haar ontvangen. vers 4 Zij is Gods dienaar, Grieks diakonos, waar ons woord diaken van afgeleid is, ons ten goede. In geval je echter kwaad doet, weest dan bevreesd, want zij is niet voor de schijn bekleed met het zwaard, want zij is Gods dienaar, wreker van de toorn voor hen, die kwaad bedrijven. De overheid/volmacht is dus voor ons een dienaar ten goede, zij is superieur, dus uitstekend voor ons om boven ons te hebben, zodra je je niet vrijwillig wil onderschikken kom je vanzelf in de problemen of, zoals Paulus het zegt, neem je die zelf op je! Wij hebben altijd gedacht, dat diakenen slechts in de kerk voorkwamen en met gelovigen te maken hadden, doch bij God is dit geenszins het geval. Iedere overheid, gelovig of ongelovig, is een diaken van God. vers 5 Daarom is het noodzaak je te onderschikken niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Door de omvorming van je denkzin gaat het geweten een steeds grotere rol spelen in je leven. Dit merk je door het feit dat die dingen waar je vroeger helemaal geen moeite mee had, nu ineens een punt van overweging zijn geworden en je tot de ontdekking komt, dat je deze beter niet kunt doen. 104

106 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication