106

Je bent erop uit alleen nog tot eer en verheerlijking van God, de Vader, te leven. vers 6 Derhalve breng je ook belasting op, want Gods ambtsdragers, Grieks leitourgos, waar ons woord liturg vandaan komt, houden je daaraan. Liturgen komen dus niet alleen in de kerk voor, maar iedere ambtenaar, gelovig of ongelovig, is een liturg van God, die al het mogelijke in het werk stelt om alles in goede banen te leiden. Hetzelfde geldt voor onze door God gestelde overheid. Ook al zou deze overheid niets met Hem te maken willen hebben, wij hebben deze boven ons en mogen ons daar vrijwillig aan onderschikken. Het woord liturg heeft trouwens nog een leuke betekenis, namelijk volkswerker. vers 7 Geef het verschuldigde terug, de belasting aan de belasting, tol aan wie tol, eerbied aan wie eerbied en eer aan wie eer toekomt. De genoemde tol is geld dat geheven werd door een overheerser. Voor zwartwerkers en anderen die de belasting willen ontduiken is dit wel een heel vervelend hoofdstuk, vooral als je geloof en werk zogenaamd gescheiden wilt houden, want werk heeft juist alles met geloof te maken. Werk zou juist een afspiegeling kunnen zijn van wat je gelooft, waardoor anderen mogelijk vragen gaan stellen waarom jij nu juist op dìe manier de zaken afhandelt. De wereld waarin wij leven is gewend om te klagen en te schelden, het geeft precies weer hoe het er in de praktijk aan toegaat. Men kan niet meer fatsoenlijk praten maar begint gelijk met dreigen, vloeken en tieren. Wat brengt het dan een rust teweeg als je iemand de ruimte geeft, liefhebt, om dit tegen je te doen en dan kalm te kunnen reageren zonder enig verwijt met: zullen we dan nu tot de kern van het probleem komen en samen proberen dit op te lossen? In de praktijk niet mogelijk? Nou en of! Je kunt gewoon dit gedeelte uit Gods woord niet eindigen met vers zeven, je moet er wel het volgende vers bij laten aansluiten. 105

107 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication