108

Alles hebben wij immers in genade, onverdiend, uit Gods hand ontvangen! Bedenk wel, dat de gelovigen te Rome geen enkel idee hadden van het feit, dat zij behoorden tot de nieuwe mensheid, die speciaal geschapen werd om leven voort te brengen, in tegenstelling tot de oude mensheid, die dood en verderf voortgebracht heeft. Wij, die wèl op de hoogte zijn tot deze nieuwe mensheid te behoren en geschapen zijn om tijdens dit aardse leven waarlijk leven voort te brengen en niet langer dood en verderf uit te stralen, mogen een begin maken met onderschikking op vrijwillige basis. Dit is slechts voorbehouden is aan diegenen, die geroepen worden tot het lichaam van Christus en daardoor zonen van God zijn geworden. Moge God, de Vader, deze nieuwe mensheid, bij wie Hij het einddoel reeds bereikt heeft, de bereidheid schenken ruimte te geven aan dit woord van vrijwillige onderschikking! Amen, betrouwbaar is God. De oude mensheid wil niets van doen hebben met en wil ook liever niets horen over onderdanig zijn, gehoorzamen, zich onderwerpen en ondergeschikt zijn. Dit komt omdat de betekenis hiervan ze van haar vermeende vrijheid berooft. Het verzet tegen opgelegde wetten is op dit ogenblik dan ook massaal aanwezig, met alle gevolgen van dien. Alle bestaande regels worden, waar mogelijk, overtreden om er munt uit te slaan. Geld is de grootste drijfveer om alles wat mogelijk is te ontduiken. Iedereen doet er aan mee, de overheid zelf, de ambtenaren, werkgevers en werknemers, maar ook doktoren en specialisten zijn hierop geen uitzondering meer. Als het over vrijheid gaat, dan bemerk je dat iedereen eigenlijk zijn eigen zin wil doen en zijn eigen gang wil gaan, geen opdrachten meer wil uitvoeren en ook sexueel vrij wil zijn. Conclusie: men wil niet langer gebonden zijn aan wie of wat dan ook. Op deze wereld bestaat echter geen vrijheid, ook al zou je op een fantastisch mooi en onbewoond eiland met nog alleen je geliefde wonen, dan nog heb je voedsel, drinkwater en onderdak nodig en op den duur verzorging, medicijnen enz., omdat je stervende stervend bent. 107

109 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication