110

Maar of wij door deze mensen heen kunnen zien op onze Heer, de Zoon van God, alsof wij het voor Hem doen. De Zoon van God onderschikte zich volkomen vrijwillig aan wat Zijn Vader van Hem vroeg, nooit ging Hij in tegen Zijn wil. Ook Paulus ging dezelfde weg als de Zoon en onttrok zich niet aan wat God, de Vader, op zijn weg bracht, zie bijvoorbeeld 2 Corinthiërs 11:23-29. Jezelf onderschikken aan dat waarmee je het eens bent of wat je fijn vindt, kost geen enkele moeite. Het wordt wat anders als je het er nìet mee eens bent en je het in feite waardeloos vindt. Pas wanneer je je verzoend hebt met de wil van God, de Vader, zònder dat je weet hoe het afloopt, word je uitgetild boven de bestaande moeilijke situatie en brengt dàt je de zo begeerde vrede en dus vrijheid. Deze persoonlijke onderschikking en het gehoor geven aan datgene wat onze Kurios/Heer van ons vraagt, wordt procesmatig door God in ons bewerkt. Efeziërs 6:1-9 vers 1 Kinderen, gehoorzaamt je ouders in de Here, want dit is rechtvaardig. Gehoorzamen, Grieks hup akouõ betekent onder horen en is: jezelf onder het gehoorde stellen of gehoor geven aan datgene wat je hebt gehoord. Het heeft bij Paulus niet de betekenis die wij er normaal gesproken aan geven, van moeten gehoorzamen, maar is op basis van vrijwilligheid. vers 2,3 Waardeer je vader en je moeder, dit is het eerste gebod met een belofte, opdat het je wel gaat en je lang leeft op aarde. Je vader en moeder waarderen vind ik persoonlijk iets vertrouwelijker dan hen te eren. Mijn kinderen hoeven geen eerbied voor mij te hebben, maar als ze mij op waarde weten te schatten ofwel respecteren dan vind ik dat een hele eer; waarderen kun je je hele leven blijven doen. vers 4 Vaders vertoornt jullie kinderen niet, maar voedt ze op in de opvoeding en vermaning van de Heer. 109

111 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication