117

Zo nu en dan komt deze Godsnaam ter sprake en even zovele malen vraag ik mij dan af: wat is nu eigenlijk het belang om precies te willen weten wat de betekenis van deze naam is en veel meer nog: Wie wordt hiermee bedoeld? De een zegt: het is God, de Vader, zelf en de ander: het is de Zoon. Nu kennen wij inmiddels allemaal wel de namen uit het regelmatig gebruikte staatje en hun betekenis. Al Onderschikker Alue aan-Onderschikker Alueïm aan-Onderschikkers God de Zoon de Zoon en medewerkers God is God zou je kunnen zeggen, Hij is de enige die alle macht in handen heeft. Het lijkt mij niet dat daar enige twijfel over zou kunnen bestaan. De naam God heeft te maken met ruimte en kracht. Zijn ruimte omvat het hele universum en Zijn kracht uit zich door Zijn geest. Het is de onzichtbare en ongrijpbare kracht van beweging, van het leven en van het denken. Deze kracht is zichtbaar geworden in Zijn daden, het is de kracht die God gebruikt heeft om Zijn Zoon uit de doden op te wekken en die ook werkzaam is in ons. Paulus spreekt er zo over in Efeziërs 1:19,20: en wat de overstijgende grootte van Zijn kracht, Grieks dunamis, is voor ons die geloven, in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van Zijn sterkte, die werkzaam is in Christus, Hij die Hem opwekt uit de doden en Hem zet aan Zijn rechter te midden van de hemelingen… Deze kracht werkt in ons, omdat Zijn geest woning in ons heeft gemaakt. Ook al merken wij daar nu niet al te veel van, dan wil dit nog niet zeggen dat Zijn geest er niet zou zijn, want er staat heel duidelijk in Efeziërs 1:13 dat wij verzegeld zijn met de geest der belofte, de heilige, toen wij gelovig werden. Zelfs onze roeping tot het lichaam van Christus is uitsluitend en geheel aan deze kracht van God te danken. De Zoon heeft dus niet alle macht ofwel de absolute macht. Dit blijkt uit zoveel teksten, maar laten wij even kijken naar: 1 Corinthiërs 15:28 Wanneer alles aan Hem ondergeschikt is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderschikken, die Hem alles ondergeschikt heeft, opdat God zij alles in allen. 116

118 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication