119

Zoon in Zijn verheerlijkte lichaam is verschenen, zonder dat hij is omgekomen, maar wel direct blind werd. Voorst-voortgebrachte komt ook nog voor in Colossenzen 1:18, Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepenen. Hij is het begin, de voorstvoortgebrachte uit de doden, opdat Hij in alles de eerste is geworden. Als je tot je door laat dringen wat hier echt staat kan dit enorme gevolgen hebben voor de lering van mensen, waarbij gedacht wordt dat reeds vanaf Adam iedereen die sterft naar de hemel of naar een vermeende hel is gegaan. Even buiten beschouwing gelaten of je dat in het oude testament letterlijk zou kunnen vinden, maar toch. Dit geldt evenzo voor de mensen in het nieuwe testament die vóór de dood van Jezus zijn gestorven. Hij was immers de voorst-voortgebrachte uit de doden! Hoe komt Jezus dan aan het verhaal dat Abraham in de hemel was en ook Lazarus daar was aangekomen en nog wel op zijn schoot. Hoezo, was Lazarus ineens een klein jongetje geworden, of kwamen alle mensen in de hemel eerst op Abrahams schoot? Hoe kwam die rijke man ineens in de hel? Waren er dan toch voordat Jezus, de voorst-voortgebrachte uit de doden, naar de hemel ging anderen Hem al stiekem voorgegaan? Als je het gewoon ziet als een gelijkenis, waarmee Jezus iets wilde duidelijk maken, dan is alles opgelost. Verder komt dit woord nog voor in Romeinen 8:29 opdat Hij, de voorstvoortgebrachte zou zijn onder vele broederen. Een belangwekkende tekst omdat hier over broederen gesproken wordt. Normaal gesproken wordt dit uitgelegd alsof het over het volk Israël gaat, omdat er in de evangeliën vaak over wordt gesproken en ook Paulus dit woord vele malen gebruikt, zoals op deze plaats. Toch mogen wij aannemen dat Paulus het hier niet zomaar over broeders heeft, maar over speciale broeders, want nu gaat het om broeders van de voorstvoortgebrachte en dat kunnen alleen maar diegenen zijn die geroepen worden tot het lichaam van Christus. Uit de complete tekst komt dit ook duidelijk naar voren. Er wordt immers gesproken over hen die van te voren bestemd zijn, die geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt zullen worden. 118

120 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication