120

Het gaat om hen die, geestelijk gezien, al vanaf het allereerste begin van de schepping van de Zoon, in Hem besloten en derhalve broeders naar de geest zijn. Dan komt in Colossenzen 1:15,16 ook nog voor dat de Zoon het beeld is van de onzichtbare God. God is kracht en ruimte of, zoals in Johannes 4:24 staat, God is geest. Dat God zichtbaar zou zijn wordt niet in Gods woord omschreven. Als wij iets over Hem te weten willen komen, kunnen wij alleen maar kijken naar de Zoon, omdat Hij het beeld is van God. Hoe kunnen wij ons nu een beeld vormen van het beeld van God. Er zijn zoveel beelden gemaakt van afgoden, en op schilderijen wordt God vaak als een oude man met baard en lange grijze haren weergegeven. Ze hebben geprobeerd de onzichtbare God zichtbaar te maken. Niet gelukt dus. Lijkt mij ook moeilijk om iemand af te beelden die het hele universum omvat. Beeld is in het Grieks eikõn en letterlijk betekent het nabootsing. In eerste instantie dacht ik: is dat nu het beste woord wat Paulus heeft kunnen bedenken wat uitdrukking geeft aan de relatie tussen God en de Zoon? Maar wat wil een nabootser dan bereiken? Het grootste compliment wat een nabootser kan krijgen is, dat men helemaal niet in de gaten heeft dat het niet de echte is. Zo wil de Zoon natuurlijk uitstralen wie Zijn Vader is, zodat de mensen in Hem Zijn Vader herkennen. Ja, zelfs dat de gelovigen niet langer de Zoon zien, maar alleen nog God, de Vader. Mogelijk kunnen we, door op een paar andere plaatsen waar het woord beeld ook voorkomt te kijken, tot een betere conclusie komen. Romeinen 8:29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon. Zij die tevoren gekend zijn, zijn diegenen die al in de Zoon begrepen waren vanaf het allereerste begin van Zijn schepping. Het is dus als het ware vanzelfsprekend (vanuit Gods plan gezien) dat diegenen dan ook bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Het beeld dat wij daar voorgeschoteld krijgen is enigszins te bevatten omdat Paulus erover schrijft in: 119

121 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication