121

Filippenzen 3:21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de werking (NBG kracht), waarmede Hij ook het Al aan Zich onderschikt. Kan je nagaan welke kracht er voor nodig is om ons vernederd lichaam te veranderen gelijk aan het beeld van de Zoon. Het is niet een fluitje van een cent, zo van, God kan alles en het kost Hem geen enkele moeite. Nee, het is dezelfde kracht waarmee Hij het Al aan zich zal onderwerpen en dan moet je denken aan al die eonen die nodig zijn voordat het zover is. Het beeld dat wij zullen dragen is voor een normaal mens niet meer te aanschouwen en je kunt hierbij denken aan de Zoon bij zijn hemelvaart, waarbij Hij aan het oog onttrokken moest worden anders zouden de discipelen het aanschouwen van Zijn heerlijkheid niet hebben overleefd. Zo zullen ook wij door wolken onttrokken worden aan het oog van de mensen die achterblijven, Handelingen 1:9. 2 Corinthiërs 3:17,18 De Here echter is de geest; waar echter de geest des Heren is, is vrijheid. Echter wij allen, met een onbedekt aangezicht, zien de heerlijkheid van de Here in een spiegel en worden omgevormd, in hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de Here, die geest is. Het gaat erom dat Gods geest in ons vernederd lichaam is komen wonen, dus het begin van onze heerlijkheid heeft al een aanvang genomen. Met andere woorden, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelt gedeeltelijk nu al in ons, maar zal pas volop aan ons te zien zijn zodra wij een verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan dat van onze Heer, ontvangen hebben. Het beeld van onze Heer wordt dus steeds meer aan ons voltrokken. Wat is dat een mooie en bemoedigende belofte voor ons! 2 Corinthiërs 4:4 ongelovigen, wier gedachten de god van deze eon blind heeft gemaakt, zodat zij de lichtglans niet laten stralen van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Dit lijkt mij logisch, vooral als de god van deze eon daar volmacht voor heeft gekregen om dit te bewerken. 120

122 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication