122

Des te wonderlijker is het dat wij deze lichtglans van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God, wel kunnen laten stralen, zie ook Filippenzen 2:15. Dit betekent dat wij ook in staat moeten zijn toch enigszins te verwoorden wat de uitdrukking beeld van de onzichtbare God inhoudt. In dit geval gaat het dus niet om iets tastbaars, zoals het beeld van de keizer uit Rome op een geldstuk in Mattheüs 22:20, maar om iets dat slechts geestelijk is te verwoorden en ook slechts door diegenen verstaan kan worden bij wie God met zijn geest/kracht woning heeft gemaakt. Eigenlijk is heel ons geloof gebaseerd op de daden van de onzichtbare God die door de Zoon, de voorst-voortgebrachte, zichtbaar zijn geworden. Om er maar een paar te noemen de schepping van: het ganse heelal met zijn sterren, planeten, zonnenstelsels en zwarte gaten de hemelingen die er al waren voordat de aarde aan een herschepping toe was de overheden en machten, waaronder de tegenwerker de aarde met alles erop en eraan de mens en de dieren Gods plan der eonen: met als middelpunt de kruisiging van de Zoon, de voorst-voortgebrachte, en als hoogtepunt de verzoening van het gehele universum het duizend-jarig vrederijk de nieuwe hemel en nieuwe aarde Dit is maar een korte afspiegeling van wat uit het beeld van de onzichtbare God naar voren komt en dat is toch heel wat meer dan het slecht gelijkende beeld van de keizer op een afgesleten munt. Je kunt poetsen wat je wilt maar het zal niet veel mooier worden, terwijl als je bereid bent je in Gods woord te verdiepen, het juist wèl mooier wordt, neem bijvoorbeeld Colossenzen 1:15-23 nog eens door. Je zou inmiddels kunnen denken, waar blijft hij nou met IEUE? en terecht! Even volhouden dan maar, want het is belangrijk genoeg. Trouwens alles is de moeite waard om er weer eens aandacht aan te besteden. 121

123 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication