123

Filippenzen 2:5-8 Laat deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de gestalte Gods toebehorend het aan God gelijk zijn niet als roof aangevoerd heeft, maar Zichzelf geledigd heeft en de gestalte van een slaaf genomen heeft en in de gelijkenis van de mens geworden is. Dit is de enige plaats waar het woord gestalte voorkomt in de brieven van Paulus. Het Griekse woord is morphê, waarvan de letterlijke betekenis vorm is. Net zoals bij het woord beeld is ook het woord gestalte niet goed uit te leggen, want er is niemand die kan zeggen te weten hoe God er als gestalte uitziet. Praat je echter over de letterlijke betekenis van het woord vorm dan is dit toch iets simpeler om aan te geven. God is immers kracht en ruimte en de Zoon geeft als geen ander vorm aan de vorm van God door gebruik te maken van alle kracht die Hem door God ter beschikking is gesteld. Wat moet er toch in de Zoon zijn omgegaan toen Hij de hemel en de aarde schiep met alles erop en eraan. Hij moet al geweten hebben hoe Hij Gods plan ging uitwerken, wist al dat Hij de vorm van een slaaf zou aannemen en hoe deze mens eruit zou gaan zien. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de mens de vorm van de Zoon aangemeten kreeg en Hij deze vorm later zelf aannam tot redding van Gods gehele schepping. Niet voor niets is er sprake van in Genesis 1:26 en God (Alueïm) zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over …… Hier staat niet Al, of Alue! Het woordje ons dat hier gebruikt wordt komt daarom geheel tot zijn recht, omdat Alueïm staat voor God, de Zoon en medewerkers. Het is ook makkelijk om dit aan te tonen, want in Job 38:4 staat: Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? en in vers 7, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? De morgensterren en de zonen Gods waren er dus al toen de aarde gegrondvest werd. De taak van de medewerkers bestond mogelijk uit niets anders dan juichen, maar zou ook net zo goed uit meer dingen hebben kunnen bestaan. Het is nogal wat dat de Zoon als degene die alles geschapen heeft en de vorm van God bezat, de vorm van een slaaf heeft aangenomen. Als je over vernedering praat dan is dit wel het toppunt van vernedering. 122

124 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication