124

Wij weten niet wat het is om een verheerlijkt lichaam te hebben, omdat wij met een vernederd lichaam geboren zijn. Wij weten echter uit de bestudering van Gods woord, Filippenzen 3:21, en dan nog slechts bij benadering, hoe ons verheerlijkt lichaam er uit gaat zien. De Zoon nam dan wel de vorm van een slaaf aan, maar hierbij moet je wel bedenken dat er staat dat Hij Zichzelf [ont]ledigde, Filippenzen 2:7. God heeft dit dus niet gedaan, maar de Zoon in de vorm van God bracht dit offer zelf, omdat het in Gods plan paste en Hij vanaf het begin hiervan op de hoogte was. Hij kwam wel in de vorm van een slaaf, maar Zijn dienstbetoon was als die van de Zoon van God. Hij moest hiervoor Gods kracht (geest) gebruiken om uit Gods ruimte de beperking van de aarde te betreden. En dat is toch wel even iets anders dan onze ruimtevaarders die met heel veel eigen kracht en moeite proberen in Gods ruimte te komen, waarbij tot nu toe slechts enkele mannen de maan met speciale pakken hebben kunnen betreden. De ruimtewandeling op de maan geeft in wezen onze vernedering weer, terwijl de komst van de Zoon op aarde Gods ontzettende grootheid en heerlijkheid ten toon spreidt. Dit is ook de reden dat de Zoon zelf de geest aan God teruggaf, Lucas 23:46, omdat er geen mens bestaat die de Zoon zou hebben kunnen doden. Door dit te weten ga je ook begrijpen, dat het niet het lijden aan het vloekhout van Golgotha was waar Hij tegenop zag, maar dat de God-verlatenheid zijn grootste lijden was. Hij gaf zichzelf over aan een niet verbonden zijn met Gods kracht en ruimte. Ondanks Zijn vorm als slaaf bleek Hij niet gebonden aan deze aarde. Je zult het niet geloven, maar ook wij hebben iets te maken met de vorm van Gods Zoon. Wij zullen immers ook ons vernederde lichaam op Gods tijd mogen afleggen en een verheerlijkt lichaam, gelijk aan dat van de Zoon, mogen ontvangen. Eerst maar even goed de tekst doornemen. Filippenzen 3:20,21 Want wij behoren het burgerschap in de hemel toe, uit welke wij ook wachten op onze Redder de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, zodat wij gelijkvormig worden aan Zijn lichaam van Heerlijkheid in overeenstemming met de werking om alles aan Zichzelf te onderschikken. 123

125 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication