125

Het woordje vernederd heb ik aangehouden hoewel de letterlijke vertaling verlaging is. Eigenlijk is dit voor het weergeven van de vernedering van de Zoon wel beter van toepassing, Hij is immers van hoog naar laag verplaatst. Waar het om gaat is dat ons lichaam gelijk-vormig, Grieks sum morphon, aan Zijn lichaam van Heerlijkheid zal worden en dit alleen door de kracht waarmee Hij alles aan Zichzelf zal onderschikken. De Zoon heeft de vorm van God en wij ontvangen in genade de vorm van de Zoon. Dit is toch wel heel bijzonder! En roept ons op om nog eens naar ons ontvangen burgerschap te kijken. Galaten 4:19 Mijn kinderen, ter wille van wie ik weer weeën heb, totdat Christus in jullie vorm aangenomen heeft. Paulus bedoelt hiermee dat hij het verlangen heeft dat in iedere gelovige Christus’ vorm gaat aannemen. Het heeft totaal niets te maken met enige werkzaamheid van onze kant uit, maar Hij neemt vorm aan in ons leven. Het is net als Gods geest die in ons woont en werkt. Dit is genade, om niet gegeven, zonder werken. Door werken der wet krijgt Christus geen vorm in ons, sterker nog, het staat de vormgeving van Christus in ons in de weg. Romeinen 2:20 En een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de vorm van kennis en der waarheid hebt. Het was meer uiterlijk vertoon dan dat er binnenin het hart iets gebeurde, je zou kunnen zeggen dat het woord vorm hier in negatieve zin wordt gebruikt. Zo ook in 2 Timótheüs 3:5, waar staat: die een vorm van godsvrucht hebben, echter de kracht daarvan loochenen; keer je van hen af. Marcus 16:12 Daarna werd Hij in een andere vorm (NBG gedaante) Grieks morphê geopenbaard (NBG verschenen) aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. Johannes 20:17 Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan; want ik ben nog niet naar mijn Vader opgestegen! 124

126 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication