126

Johannes 20:27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Soms moeten ook wij wat meer gelovig worden want uit deze twee verzen blijkt duidelijk dat Jezus, zoals Hij aan Maria verscheen, niet aangeraakt mocht worden. Zodra echter de vorm van Zijn vernederde lichaam veranderd was in de vorm van een lichaam van Heerlijkheid en Hij zich bij de Vader had gepresenteerd veranderde alles. Met dit lichaam van Heerlijkheid kon Hij gewoon weer als mens op aarde terugkeren om Zich te laten zien en te laten betasten, zodat Thomas zich ervan kon overtuigen dat Hij daadwerkelijk Jezus ofwel de Zoon van God was. Nu was het dus mogelijk om met dit lichaam van Heerlijkheid te verschijnen en niet te verschijnen, waarbij muren en deuren geen belemmeringen meer voor Hem waren, zoals daar enkele voorbeelden van genoemd worden in het nieuwe testament. Hij was niet langer gebonden aan de ruimte en de tijd die hier op aarde gelden, noch aan de zwaartekracht. Op de weg naar Damascus verscheen de Zoon van God nog eenmaal en wel in de vorm van een ontzagwekkend licht waardoor Paulus meteen blind werd. Opvallend is dat de metgezellen van Paulus dit niet hebben gezien, wat inhoudt dat Hij zomaar aan een enkel persoon kon verschijnen, Handelingen 9:7. Hij had inmiddels de vorm van een slaaf afgelegd en de vorm van God opnieuw aangenomen. Wel heeft Hij, door het aannemen van de vorm van een slaaf en Zijn vernedering aan het vloekhout op Golgotha, de Naam boven alle Naam gekregen en gaat straks in vervulling dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden dat Hij de Kurios is! De eerstvolgende keer dat Hij zich zal openbaren is aan degenen die behoren tot het lichaam van Christus en dat zal dan zijn in de vorm van God in al Zijn Heerlijkheid. Daarna zal Hij Zichzelf openbaren aan het volk Israël bij Zijn komst op de Olijfberg in de vorm van de Messias. Dan zal het volk eindelijk gaan geloven dat Jezus de door God in het oude testament beloofde Messias is, en zal net als de ongelovige Thomas zien op Hem die zij hebben doorstoken. Zacharia 12:10, Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben. 125

127 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication