128

In Openbaring 1:4 brengt Johannes een groet over, namelijk: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, IEUE. Indien IEUE, Al, de onderschikker zou zijn, dan is het wel heel wonderlijk dat Al ineens een groet van Hemzelf zou laten overbrengen aan de zeven gemeenten te Asia. Al is immers onzichtbaar, 1 Timótheüs 6:16, Hij is geest en niet door mensen te benaderen dan door die ene middelaar, Christus Jezus, onze Here. Het is niet Al die komt, maar de Zoon, wat staat in Openbaring 1:7. Openbaring 11:17 Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en heerst. Ook al missen we hier de woorden: die komt, blijft het gewoon IEUE, die is en die was. Dit is vanzelfsprekend, want IEUE heeft dan de heerschappij op aarde aanvaard en is dus gekomen. Alles wat op aarde en in de hemel gebeurt, heeft Al aan de Zoon overgegeven en derhalve ook deze heerschappij. In Openbaring 1:5 staat ook geschreven dat Jezus Christus de trouwe getuige is, de voorst-voortgebrachte uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Dit werd door David al geproclameerd in Psalm 89:28: Ja, Ik zal Hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Openbaring 16:5 En ik hoorde de boodschapper der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die is en die was, Gij heilige, dat Gij deze richtte; want zij hebben het bloed van heiligen en profeten vergoten…. Ook hier gaat het om IEUE. Het is gewoon niet mogelijk dat Al zou gaan richten want dit is nu juist de taak van de Zoon, die Zijn plannen uitvoert. Ik kan gewoon geen ander verband leggen dan dat IEUE Gods Zoon is. Mogelijk raken mensen in de war door de woorden Here God, Almachtige, die voor die is en die was staan, Openbaring 11:17. En eerlijk is eerlijk, dat heb ik zelf ook wel een beetje. Toch lijkt het mij duidelijk dat Here God, Almachtige, hier te maken heeft met IEUE, omdat het in een adem genoemd wordt. 127

129 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication