13

A.E. Knoch schrijft in ‘Lobpreis und Gebet bei Paulus’ het volgende: Alles is uit God en door Christus; daarom gaat ons gebed tot God, de Vader, door onze Here Jezus Christus. Indien Christus zelf God zou zijn, niet Zijn afdruk/beeld, en wij onze gebeden tot Hem zouden richten, dan zou Hij niet meer de middelaar van God zijn, door wie wij tot de Hoogste naderen, want wij hebben directe toegang tot onze God en Vader. Hoe meer wij ons inzetten God, de Vader, op de juiste manier te verheerlijken, des te regelmatiger zullen wij ook gewag maken van die ene middelaar, door wie wij slechts tot Hem kunnen naderen. Hij is niet alleen onze God en onze Vader, maar in de eerste plaats de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Nadat ik dit stukje een aantal keren had gelezen en eens ging letten tot wie mijn gebeden waren gericht, bleek toch dat niet God, de Vader, het middelpunt was, maar Jezus ofwel de Here Jezus of de Heer! Even kwam nog de gedachte bij mij op of ik met Heer toch misschien God, de Vader, bedoelde, dit was echter niet het geval. Indien ik volgens Knoch directe toegang tot God, de Vader, had, sloot dit dan uit, zoals hij stelde, dat ik niet tot Jezus onze Heer kon bidden en zou ik God, de Vader, eventueel met Heer kunnen aanspreken? Paulus schrijft in Filippenzen 3:17: wordt mijn medenavolgers, broeders, en let op hen, die evenzo wandelen. Ik begon met het laatste, namelijk te letten op de broeders die ook als medenavolgers van Paulus wandelen. Het bleek, dat er in de gebeden veel verschillende aanspreektitels werden gebruikt, namelijk: Here God, Heer voor God, Heer voor Jezus, Vader, God, de Vader. Heer voor God en Heer voor Jezus door elkaar in één gebed. Vader en Heer door elkaar in één gebed. Bovendien viel op, dat de aanspreektitel Heer het meest werd gebruikt, soms wel 25 maal in één gebed. Ditzelfde gebeurde ook met Here God en met Vader Heer! Ik merkte, dat dit ook bij mij het geval was en vroeg mij af, of ik soms het woordje Heer onbedoeld als stopwoordje gebruikte en zo ja, zou dit dan tot 12

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication