130

Genesis 18:22 Toen wendden die mannen (de Alueïm) zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor IEUE. Dan begint Abraham met Hem te onderhandelen, waarbij hij aan het eind van vers 25 zegt: zou de Rechter van de ganse aarde geen recht doen? Waarop IEUE zeide:…… Dat de mannen die naar Sodom gingen, de twee boodschappers ofwel Alueïm waren, kun je terugvinden in Genesis 19:1. Uit deze hele geschiedenis komt heel duidelijk naar voren dat hier geschreven staat dat IEUE met twee boodschappers aan Abraham verschijnt en dat Abraham meteen ziet wie IEUE is! Dit blijkt des te meer uit het feit dat de twee boodschappers op weg gaan naar Lot en IEUE nog even in gesprek met Abraham blijft. Ook het feit dat Abraham spreekt over de Rechter van de ganse aarde geeft aan dat IEUE nooit Al, de onderschikker kan zijn, want God heeft de Zoon als Rechter aangesteld, en wij weten dat het rechtspreken dan zal bestaan uit richten op God, de Almachtige. Als de Zoon van God, na zijn opstanding en nadat Hij bij de Vader is geweest, als mens kan verschijnen aan een hele groep gelovigen, welke reden zou er dan zijn dat IEUE, voordat Hij de vorm van een slaaf had aangenomen, niet zou kunnen verschijnen aan Abraham? Genesis 17:1 Toen Abraham negenennegentig jaar oud was, verscheen IEUE aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben Al, de Algenoegzame (NBG de Almachtige). IEUE spreekt hier plaatsvervangend voor Al, alsof Hij Al zelf was. Al, de Algenoegzame, kon niet zelf aan Abraham verschijnen omdat Hij Geest is. Dat IEUE veelvuldig gebruik maakt van Alueïm is vanzelfsprekend, maar zodra dit woord gebruikt wordt gaat het wel over aan-onderschikkers en dat kunnen zowel hemelse als aardse boodschappers zijn, wij zouden het bijvoorbeeld ook kunnen zijn, als lichaam van Christus. Op vele plaatsen is IEUE aan mensen verschenen en het gaat te ver om al deze plaatsen de revue te laten passeren. Toen ik met dit onderwerp bezig was zei een broeder dat IEUE onmogelijk met Jakob geworsteld kon hebben; dit om aan te geven dat IEUE wel Al moest zijn. 129

131 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication