131

Gelijk toen ik thuis kwam heb ik de geschiedenis van de worsteling van Jakob nog eens opgezocht en gekeken of daar wel IEUE stond, Genesis 32:22-32. Dit was niet het geval want voor het woordje God staat in het Hebreeuws Alueïm, zodat IEUE hier als Alueïm in de vorm van een man met Jakob heeft gevochten, Genesis 32:24. Toen ik dit aan hem doorgaf, vroeg hij, indien ik mij er verder in wilde verdiepen, of ik dan Galaten 3:19 en Handelingen 7:53 hierin mee wilde nemen. Handelingen 7:53 Gij, die de wet ter verordening (NBG op beschikking van) door boodschappers ontvangen hebt, doch haar niet gehouden hebt. Dat de wet op beschikking van boodschappers aan het volk Israël is gegeven kan natuurlijk nooit. Boodschappers doen alleen die boodschappen waarvoor ze een briefje hebben meegekregen. Maar dit zal niet de reden zijn geweest dat deze tekst werd opgegeven. Verder had ik bij boodschappers de aantekening ‘Mozes’ staan. Galaten 3:19 (gedeeltelijk) Waartoe dient dan de wet?........ En zij is voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar, (NBG op last van (God) gegeven). Ook hier dacht ik meteen dat de middelaar ‘Mozes’ zou moeten zijn. Aan de andere kant is er natuurlijk die ene Middelaar die de gevangenschap (de wet) gevangen heeft genomen, Efeziërs 4:8. Omdat ik niet naar de reden gevraagd had waarom ik deze teksten mee moest nemen, ging ik eerst maar eens kijken wie de wet nu eigenlijk aan het volk Israël had gegeven en hoe dat in zijn werk ging. Exodus 31:12,13 Toen sprak IEUE (NBG de Here) tot Mozes:……, zodat gij weet, dat Ik IEUE ben, die jullie heilig. vers 18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger van Alueïm (NBG Gods). Eigenlijk kun je overal waar Here in het oude testament staat, IEUE lezen, hoewel er ook een aantal keren Adonai staat. 130

132 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication