132

Met het woord God wordt het iets moeilijker, want daar kan in de grondtekst Al, Alue, Alueïm of mogelijk nog een andere naam voor staan. In deze verzen spreekt IEUE tot Mozes, en Alueïm, aan-onderschikkers, hebben de tekst op de stenen tafelen geschreven. Ja maar, hoe weet je nou zo zeker dat IEUE daadwerkelijk met Mozes heeft gesproken? Dit leid ik af uit het feit dat er geen Al, Alue of Alueïm staat. Er staan wat dat betreft echt geen fouten in Gods woord, mits je de gebruikte namen erbij haalt. Exodus 33:11 En IEUE (NBG de Here) sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. IEUE verscheen aan Mozes in een menselijke gedaante, zoals Hij ook regelmatig boodschappers naar de aarde stuurde met een menselijke gedaante. Beter zouden wij kunnen zeggen in een menselijke vorm. Dit betekent dat IEUE zowel voor zijn ontlediging en vernedering als erna in een menselijke vorm contact had met de mensen op aarde. Als er een boodschapper in de plaats van IEUE aan Mozes was verschenen dan had er ook een andere naam gestaan. Ja maar, er staat toch geschreven: Niemand zal God zien en leven? Dat is nu precies waar ik naartoe wilde, want nadat Mozes voor het volk Israël heeft gepleit en vriendschappelijk en op menselijk vlak met IEUE had gesproken, trok hij de stoute schoenen aan en vroeg aan IEUE of hij Zijn Heerlijkheid mocht zien. De Zoon is het beeld van de onzichtbare God, zoals wij al gelezen hebben in Colossenzen 1:15. Het blijkt dus dat, als wij zeggen: Niemand kan God zien en leven, het niet om Al gaat maar om IEUE in Zijn Heerlijkheid. Die Heerlijkheid heeft Hij alleen in Zijn vorm als slaaf tijdelijk afgelegd. Paulus heeft op weg naar Damascus niet eens de tijd gehad om ook maar iets te zien van de Heerlijkheid van IEUE of hij lag al blind op de grond. Bij de tweede keer dat Mozes de stenen tafelen kreeg, Exodus 34:1, staat weliswaar dat IEUE op de tafelen de woorden zou schrijven, maar we mogen aannemen dat dit op dezelfde manier is gebeurd als bij de eerste twee stenen tafelen, dus door Alueïm. 131

133 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication