133

Temeer omdat in Exodus 32:16 staat: De tafelen, zij waren het werk van Alueïm (NBG het werk Gods), en het schrift, zij was het schrift van Alueïm, (NBG het schrift Gods), op de tafelen gegrift. Er staat echter wel iets bijzonders in Exodus 34:5-7: En IEUE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem op en Mozes riep de naam van IEUE aan (NBG heeft Mozes niet vermeld). En IEUE ging aan hem voorbij en riep: IEUE, IEUE, Al, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,... Geweldig is dit, dat de Zoon, de Vader op deze wijze als het ware ophemelt en aangeeft hoe Al daadwerkelijk is. Hierna volgen dan een aantal vervelende consequenties voor het volk Israël als ze niet zouden leven naar de wet, die het volk door middel van Mozes heeft ontvangen. Jesaja 6:1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik IEUE zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. vers 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is IEUE van de heerscharen, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. Jesaja schrok zich zowat dood, want hij had IEUE gezien en zou zeker sterven, hij zei dan ook: en mijn ogen hebben de Koning, IEUE der heerscharen, gezien. Er is er maar een die de Koning is en over de heerscharen gaat en dat is de Zoon van God, zodat dit nooit Al, de Onderschikker zelf kan zijn. Ook Jesaja stierf niet omdat hij niet de totale Heerlijkheid van IEUE heeft gezien maar slechts gedeeltelijk als Koning met een lange mantel met zomen. IEUE is niet alleen de Koning der heerscharen, maar als Zoon van God ook Koning van de eonen (NBG wereld), Hebreeën 1:2. Johannes 12:37-43 Hier worden enkele teksten uit Jesaja aangehaald die het verband laten zien tussen Jezus en IEUE, onder andere uit: 132

134 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication