134

Vers 38 is gelijk aan Jesaja 53:1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm van IEUE geopenbaard? Vers 40 is gelijk aan Jesaja 6:10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. Heel duidelijk schrijft Johannes dan in vers 41: Dit zeide Jesaja, omdat hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem (Jezus) sprak, Jesaja 6:5. Johannes wist dat IEUE, Jezus en de Zoon van God, was. Verder kent iedereen de teksten wel, waar Jezus zegt: Ik ben het brood des levens Ik ben het licht der wereld Ik ben de weg, de waarheid en het leven Ik ben de deur Ik ben de ware wijnstok Ik ben de alpha en de omega (2 maal) De eerste vijf komen voor in de evangeliën, de laatste twee in Openbaring. Openbaring 1:7,8 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen van het land (NBG der aarde) zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Zacharia 12:10 maakt er al melding van dat het volk Israël Hem zal zien, die zij hebben doorstoken, zo ook Johannes in hoofdstuk 19 vers 37, nadat hij heeft gezien dat Jezus doorstoken werd. Zacharia 13:5b En IEUE, mijn Alueïm (NBG de Here, mijn God) zal komen, alle heiligen met Hem. Openbaring 21:5,6 Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 133

135 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication