139

Om hieruit te komen moet je een verschil maken tussen Gods geopenbaarde wil willen Grieks thelêma Grieks thelõ en Gods niet geopenbaarde wil, die uitgedrukt wordt in meerdere woorden, zoals: bedoelen raad raadsbesluit het voornemen Grieks boulomai is raad besluiten Grieks boulê Grieks boulema is raad-effect Grieks prothêsis is voor-plaatsing zich voornemen Grieks prothê is voor-plaatsen Gods geopenbaarde wil wordt duidelijk omschreven in Zijn woord. Een goed voorbeeld hiervan is de aan Israël gegeven wet met zijn voorschriften en geboden, waarbij God het volk opriep hieraan te voldoen. Deed het dat niet dan volgden er altijd bepaalde straffen, zoals oorlogen, hongersnoden, ziektes, enz. Voor ons, als niet-Joden, is deze wet voor Israël niet van toepassing. Wij leven nu in het tijdperk van genade en zodra je je bewust wordt tot het lichaam van Christus te zijn geroepen, ontstaat er een innerlijk verlangen te leven naar wat Paulus in zijn brieven bekend maakt. Gods niet geopenbaarde wil wordt slechts voor een gedeelte in geheimenissen door Hem bekend gemaakt aan diegenen, die Hij tot het lichaam van Christus uitgeroepen heeft en die als zonen door Hem zijn aangenomen. Een heikel punt bijvoorbeeld voor ongelovigen en tevens voor de meeste gelovigen is de eigen vrije wil. Toch zijn er talloze voorbeelden in Gods woord aan te wijzen waaruit blijkt, dat de mens in het geheel niet beschikt over een eigen vrije wil waarmee hij in kan gaan tegen Gods niet geopenbaarde wil ofwel bedoelen en/of raadsbesluiten. Het enige waarover de mens, of welk ander schepsel dan ook, beschikt is de van God gegeven mogelijkheid om tegen Zijn geopenbaarde wil in te gaan. Zodra een mens dit doet, en wie doet dit niet, voldoet hij toch aan Gods niet geopenbaarde wil. Laten wij als voorbeeld nemen: 138

140 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication