14

verheerlijking van God, de Vader, zijn, zoals Knoch het bedoelde? Met andere woorden, ik werd niets wijzer met het letten op wat andere medenavolgers van Paulus voor aanspreektitels gebruikten. Zou Knoch zich vergissen of kwam ik gewoon geestelijke wijsheid en geestelijke openbaring tekort van de erkenning, op-(eenstapeling van) kennis, van Hem? Efeziërs 1:17. Er was maar één oplossing mogelijk, het woord moest het duidelijk maken, zoals dat al jaren zo was bij alle mogelijke onderwerpen. In eerste instantie maakte ik gebruik van het Konkordantes Neues Testament mit Stichwortkonkordanz. Nu wij echter onze groene en blauwe boeken hebben over de brieven van Paulus in het Nederlands leek het mij een goed idee om aan de hand van deze boeken alles nog eens opnieuw na te gaan en op papier te zetten, hoe Paulus zijn gebeden inrichtte en daarin ook een navolger van hem te worden, naar het eerste gedeelte van Filippenzen 3:17. Om een goede indruk te krijgen van het gebed bij Paulus zouden dan de volgende woorden bestudeerd moeten worden: bidden, gebed, danken, dank, dankbaar, dankbaarheid, smeekbede, smeken, voorbede, verzoeken, verzoek, vragen, aanroepen, aanspreken, Heer, Jezus en Vader! Bidden, Grieks pros eu chomai is naartoe wel hebben (19 maal) Gewoonlijk denken wij bij bidden aan iets vragen, het woordenboek van prof. dr. A. Weijnen geeft aan: Bidden is dringend vragen. Het geweldige van ons concordante trefwoorden register, blauwe boek, is dat onder het Griekse woord de stamvorm is aangegeven, een soort grondbetekenis, wat bij bidden naartoe wel hebben is. Met vragen, Grieks erõtaõ, wat guts-verzoeken betekent, heeft het kennelijk niets te maken. Het woord guts betekent: een stroom of plens. Bidden gaat over ons welzijn en het welzijn van de ander. Als je tot God, de Vader, nadert, dan heb je het wel/goed, ook al is er nog geen woord gesproken. Het spreken tot God, de Vader, was bij Paulus duidelijk afhankelijk van het feit, dat hij zich een slaaf van Christus Jezus wist en derhalve altijd met dienstbetoon bezig was. Hij bracht tijdens het bidden, naartoe wel hebben, alle gelovigen in 13

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication