141

Wij maken ons hierover ontzettend druk en vinden het onrechtvaardig van God en kunnen hier niet mee leven, de een krijgt namelijk veel meer voor z’n kiezen dan de ander. Zelfs een goede gelovige, wat dat dan ook maar betekenen mag, die zich geheel inzet om het evangelie te verspreiden, wordt toch bij zijn zendingsmissie vermoord. Of, zoals wel eens gezegd wordt, dat God zo’n goede gelovige nou toch nog zoveel laat lijden. Alles heeft echter te maken met wat God voor ogen heeft met de mensen. Hij zegt al tegen Mozes: Over wie Ik mij ontferm, zal Ik mij ontfermen en over wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn, zodat Paulus de conclusie trekt, dat het er dus niet van afhangt of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die zich ontfermt. Wij denken echter, dat het er wèl van afhangt of iemand wil en dat wij onze weg zelf kunnen bepalen. Als voorbeeld geeft Paulus dan Farao, die God speciaal heeft doen opstaan, opdat God in hem Zijn kracht zou kunnen tonen, Exodus 9:16, met andere woorden, Hij ontfermt zich over wie Hij wil en verhardt wie Hij wil. Ook in die tijd vielen de mensen Paulus hierop aan, zodat ze tegen hem zeiden: Wat heeft God dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? In Romeinen 9:19 staat echter in het Grieks geen thelêma, maar boulêma, wat raad-effect betekent. De Joden wisten heus wel dat ze, als zij tegen Gods geopenbaarde wil thelêma ingingen, fout zaten en er straf op zou volgen, maar zij begrepen niets van Gods boulêma, zijn niet geopenbaarde wil, en zoals uit hun vragen bleek hadden ze er heel veel moeite mee, dat alles door God al van te voren vastgesteld was, zodat Paulus zegt: Maar gij, o mens, wie zijt gij, dat gij God een tegenantwoord geeft, met andere woorden, ze gingen gewoon tegen Gods woord in. Dit is nog steeds het geval, zodat de vergelijking die Paulus geeft, ook nu nog van toepassing is. God is te vergelijken met een boetseerder of een pottenbakker. Een boetseerder die met kneedbaar materiaal aan de gang gaat kan er van maken wat hij wil en ook een pottenbakker kan de klei op zijn schijf de vorm geven die hij wil tot eervol of oneervol gebruik. 140

142 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication