143

Gods voornemen/bedoelen is altijd goed en werkt altijd het goede uit. Wij kunnen daarom nooit ongevraagd iemand van advies dienen, omdat wij niet weten wat God in andermans leven aan het uitwerken is, want wat wij en zij als kwaad ervaren of zien is geen maatstaf, maar het goede, dat God bij diegene wil bewerken. Pas als een broeder/zuster met jou persoonlijk over zijn of haar situatie begint te praten en bijvoorbeeld aan jou vraagt wat jij ervan vindt, dan is de tijd rijp om met Gods hulp te proberen Gods Woord onder de situatie te krijgen. Elke andere hulp moeten wij vermijden, omdat God met geestelijke zaken bezig is en niet met materiële of aardse zaken. Gelovigen zijn geneigd om met tientallen adviezen te komen bij mensen, die in moeilijkheden verkeren, ziek zijn, een ongeluk hebben gehad enz., maar de ervaring leert, dat er nooit iemand komt met een geestelijk advies, terwijl dit toch het enige belangrijke is. Het is niet van belang of iemand al of niet beter wordt, van een moeilijke situatie afkomt, maar of hij/zij vrede heeft in de door God gegeven omstandigheden. Het gaat om geestelijke zegeningen en alle aardse zegen is maar bijzaak, wij draaien het om en maken van de bijzaak een hoofdzaak. Voor een gelovige is het dus belangrijk om Gods geopenbaarde wil thelêma te leren kennen, wat ook door Paulus meerdere malen wordt aangehaald, zie bijvoorbeeld: Romeinen 12:2 Stel je niet in op deze eon, maar laat je omvormen, (eigenlijk staat er navormen), door de vernieuwing van jullie denkzin, zodat jullie kunnen toetsen, wat de wil thelêma van God is, het goede, welgevallige en gerijpte. Uit dit gedeelte blijkt, dat er een bepaalde volgorde is, namelijk het niet instellen op deze eon, vóór dat je ook maar iets kunt toetsen aan Gods woord, en je door God kan laten omvormen door de vernieuwing van je denkzin. Indien God, onze Vader, dit aan je schenkt, dan nòg zul je niet onmiddellijk alleen maar goede, welgevallige en gerijpte dingen doen. Het gaat er ook niet om, of je alles goed doet, maar of je alles goed zou willen doen en dat is iets wat Hij zelf in je zal bewerken. Het is als het ware een rijpingsproces. 142

144 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication