144

Efeziërs 5:15-18 Kijk dan, broeder, hoe precies je wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, koop het juiste tijdstip uit, want de dagen zijn boos. Wordt derhalve niet onbezonnen, maar begrijp, wat de wil thelêma van de Heer is. En bedrink je niet aan wijn, in welke liederlijkheid is. Indien God, de Vader, je in een rijpingsproces heeft geplaatst en Hij je omvormt, dan ga je als vanzelf kijken hoe je nu precies wandelt. Als voorbeeld wordt dan drank aangehaald, in welke on-reddendheid is, Grieks a sõtia, (NBG liederlijkheid). In een roes van drank ben je in een situatie van on-reddendheid gekomen, maar er zijn ook andere dingen te bedenken, die met wandel te maken hebben en waarmee je je in een roes kunt bevinden, zie Titus 1:6, waar on-reddendheid vertaald is met bandeloosheid. Dat er in deze tekst aangegeven wordt, dat wij leven in een tijd, waarin de dagen boos zijn, geeft wel aan, dat een gelovige niet veel te verwachten heeft van wat zich in deze wereld afspeelt. Efeziërs 6:5-7 Slaven, gehoorzaamt aan de heren in het vlees met vrees en siddering in edelmoedigheid van jullie harten als aan de Christus, niet in overeenstemming met ogenslavernij, als mensenbehagers, maar doet de wil thelêma van God, als slaven van Christus, vanuit de ziel en slaaft met welwillendheid als aan de Heer en niet aan mensen. De wil thelêma van God is voor een gelovige werknemer dus heel duidelijk, namelijk je werk te doen alsof het de Here betreft en dit niet om bij je werkgever in een goed blaadje te komen of om hem te behagen. Niet voor niets wordt er in deze paar regels tweemaal van Christus en eenmaal van de Heer gesproken en dan ook nog om dit vanuit de ziel te doen, dus met alles wat je in je hebt. Gehoorzamen is in het Grieks hup akouõ, onder horen, dat is je vrijwillig onder het gehoorde stellen. Vrees heeft niet met angst te maken, maar met eerbied. Colossenzen 1:9 In dit gebed van Paulus verzoekt hij of God de mensen te Colosse wil vervullen met de erkenning, een op-(eenstapeling van) kennis, van Zijn wil thelêma, omdat dit een waardige wandel uitwerkt. 143

145 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication