145

Kennis van Gods woord is noodzakelijk om Zijn wil thelêma te leren kennen en hoe meer kennis je bezit hoe meer je er naar verlangt om dit ook in praktijk te brengen. Onze wandel kan echter niet door eigen inspanning veranderen en zeker niet door allerlei opgelegde wetten, maar is afhankelijk van wat God, onze Vader, in ons leven uitwerkt. Met andere woorden, wat God bedoelt in ons leven en in dat van de mensen om ons heen, omdat wij Gods bedoelen boulomai niet kennen, het is verborgen en alleen bij Hem bekend. 1 Thessalonicenzen 5:16-21 Verheugt jullie altijd, bidt onophoudelijk, dankt in alles, want dat is de wil thelêma van God in Christus Jezus, naar binnenin jullie. Blust de geest niet, kleineert het profetenwoord niet, toetst echter alles, behoudt het uitstekende, blijft van alle boze waarneming vandaan. Gods geopenbaarde wil thelêma voor ons is, dat wij ons altijd verheugen, onophoudelijk bidden, de Griekse betekenis van bidden is naartoe welhebben, en in alles danken. Een groot deel van onze problemen berust op het niet uitvoeren van Gods wil ten opzichte van deze drie door God, de Vader, gegeven noodzakelijke tips om in vrede en rust te leven. Wij zijn eerder geneigd juist de geest te blussen en Gods woord te kleineren, door er niet mee bezig te zijn, terwijl het voor ons een leidraad is om ons aan te sporen om tot Zijn verheerlijking te leven, door alles aan Zijn woord te toetsen, Grieks dokimazõ is doen-schijnen. Dus met andere woorden: over alles wat wij doen Gods woord te laten schijnen, zodat wij het uitstekende overhouden en bij alles wat wij als boos waarnemen vandaan blijven. Door Gods woord te bestuderen kom je via Zijn geopenbaarde wil thelêma uiteindelijk terecht bij Gods niet geopenbaarde wil boulema en maakt Hij zijn bedoelen, voornemen of raadsbesluiten bekend. Als voorbeeld een gedeelte waar wij al zo vaak naar gekeken hebben als het ging om wat God ons allemaal heeft toegezegd, maar nu om Zijn wil en bedoelen te doorgronden, namelijk: 144

146 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication