148

Op vele plaatsen in de brieven van Paulus maakt God Zijn wil thelêma bekend en roept Paulus ons op, om op vrijwillige basis naar Zijn geopenbaarde wil te leven. Juist ook omdat wij in een tijd leven, waarin de dagen boos zijn, omdat de tegenstander volop de gelegenheid heeft gekregen om ons mensen in de war te brengen, waarvan hij denkt, dat dit aardig lukt. Het beste is natuurlijk om dit in het woord eens na te gaan, omdat de gedachte, dat wij alles kunnen doen wat op onze weg komt, omdat tòch alles uit Hem en door Hem en tot Hem is, niet zo’n goede gedachte is. Efeziërs 5:15-18 Kijk dan, broeder, hoe precies je wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, koop het juiste tijdstip uit, want de dagen zijn boos (NBG kwaad), wordt derhalve niet onbezonnen, maar begrijp, wat de wil thelêma van de Heer is en bedrink je niet aan wijn, in welke liederlijkheid is. Dit wordt niet door Paulus gezegd tegen mensen die niet geloven, maar tegen gelovigen, die hij waarschuwde om te kijken hoe precies zij nu eigenlijk wandelen. Efeziërs 6:13 Neemt derhalve de hele (in de NBG vergeten te vermelden) wapenrusting van God op, opdat jullie zouden kunnen weerstaan in de boze dag en, dit alles verricht hebbend, staan. Kennelijk is er een wapenrusting nodig om je te beschermen, om in deze boze dag te kunnen leven. Galaten 1:4 Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, zodat Hij ons eruit neemt uit de tegenwoordige boze eon/eeuw, naar de wil thelêma van onze God en Vader. Wij zijn uit deze boze eeuw genomen omdat God dit wilde, wat echter niet betekent, dat wij niet door de boze verleid kunnen worden. Wij leven immers nog op deze aarde. Boos wordt, in tegenstelling tot kwaad, direct in verband gebracht met de boze, zoals staat in 2 Thessalonicenzen 3:3: Getrouw/geloofwaardig echter is de Here, die jullie stevig zal maken en bewaken vanaf de boze. 147

149 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication