149

Hier is sprake van de tegenstander, Hebreeuws satan, Grieks dia bolos, de door-elkaar-werper. Trouw komt in het Grieks niet voor en zou altijd met geloof vertaald moeten worden of met geloofwaardig is God. Het is dus ten zeerste geloofwaardig, dat niet wij onszelf stevig/standvastig kunnen maken, maar dat Hij dat zal doen en ons tevens zal bewaken van de boze. Efeziërs 6:16 Gaat om het blussen van de vlammende pijlen van de boze. Ook hier is sprake van de tegenstander, die bij machte is vlammende pijlen op ons af te schieten, niet letterlijk met pijl en boog, maar door middel van mensen of hij maakt gebruik van onze omstandigheden of dingen die ons zijn overkomen. Hij wil ons als het ware in vuur en vlam zetten, zodat wij ons van God afwenden. Met de boze werken, die genoemd worden in Colossenzen 1:21 en 2 Timótheüs 4:18, worden dan ook werken bedoeld, die door de boze worden ingegeven. Beide teksten geven echter gelijk weer, dat wij onbeschuldigbaar zijn, en dat de Here ons zal bergen naar binnenin zijn bovenhemels koninkrijk. 2 Thessalonicenzen 3:2 Op deze plaats wordt zelfs gesproken over boze mensen, wat betekent, dat mensen door de boze kunnen worden beïnvloed. Hoe moeilijk dit misschien ook te begrijpen is, alle mensen worden door de boze beïnvloed, alleen als je ongelovig bent merk je daar niet veel van, ook al omdat je er niets vanaf weet, als je het zomaar tegen iemand zou zeggen lacht hij/zij je in je gezicht uit, maar het woord is hier duidelijk over. Efeziërs 2:1-3 En jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, van de geest, die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerten van ons vlees en van onze denkwijze en wij waren van nature kinderen van toorn, zoals ook de overigen. 148

150 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication