15

herinnering, (NBG gedenken), bij God, de Vader. Regelmatig maakt Paulus duidelijk, dat ook wij slaven van Christus Jezus zijn en ik vroeg mij af, of ik mij dit bewust was en of mijn gedrag en dienstbetoon hiermee in overeenstemming waren. Als slaaf heb je namelijk niets in te brengen, laat je jezelf vernederen, laat je jezelf een doornenkroon op je hoofd slaan, laat je jezelf naakt aan een vloekhout nagelen tot de dood erop volgt. Indien de Zoon had willen heersen, dan had Hij zich dit niet laten welgevallen. De consequentie hiervan zou verschrikkelijk zijn geweest, namelijk: geen rechtvaardiging van de zonde. geen verzoening van het Al. geen alles in allen van God, de Vader, enz. Juist het geroepen zijn tot het lichaam van Christus en de stand van zoon zou ons moeten bewegen de plaats van slaaf in te nemen en te komen tot dienstbetoon en dat is nooit voor jezelf maar voor de ander. In ons vernederd lichaam zijn we slaaf, maar straks zullen wij met een veranderd lichaam, aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig, Filippenzen 3:21, mee mogen werken temidden der hemelingen om het ganse heelal onder de voeten van de Christus te brengen. Of weet gij niet zegt Paulus in 1 Corinthiërs 6:2 en 3 dat de heiligen de wereld en boodschappers zullen richten? Slaaf zijn betekent onrecht lijden en je liever tekort laten doen, 1 Corinthiërs 6:7. Het is dan ook geen kwestie van slaaf kunnen zijn, maar van slaaf willen zijn en dan te bedenken, dat God het is, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt, Filippenzen 2:13. Wij moeten goed beseffen, dat wij zelf tot niets in staat zijn. In Efeziërs 6:18-21 komt al iets meer tot uitdrukking van wat Paulus bedoelde, tenminste als je eerst de gebruikte woorden concordant vertaalt. In vers 18 gebruikt hij echt niet viermaal het woord bidden in de zin van iets vragen, zie groene boek. Er staat eenmaal gebed, naartoe wel hebbing, tweemaal smeekbede, Grieks deesis wat binding betekent en eenmaal bidden, naartoe wel hebben. 14

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication