150

Op een rijtje ziet het er zo uit: want de dagen zijn boos wapenrusting van God opnemen in de boze dag wij leven in de tegenwoordige boze eon, tijdperk de Here zal ons bewaken van de boze de boze schiet met vlammende pijlen de boze werken worden veroorzaakt door de boze de boze mensen, worden door de boze beïnvloed de boze is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht De vorst van het volmachtsgebied van de lucht is dezelfde als de boze, die vele namen heeft, zoals in het Hebreeuws satan wat tegenstander betekent, in het Grieks diabolos. In de NBG vertaald met duivel, doch de werkelijke betekenis is door-eenwerper, verder wordt hij de draak en de slang genoemd, Openbaring 20:2,3. Een ding is echter volkomen duidelijk, namelijk dat de boze een gebied van God heeft gekregen, waarover hij volmacht heeft en vorst is en die macht is zo groot, dat hij met zijn geest werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid en dat terwijl zij zich van niets bewust zijn. Degenen, die zich wel hiervan bewust worden zijn de door God geroepen zonen van God. Toch kun je je nooit beroemen op het geroepen zijn tot zoon van God, omdat dit helemaal van Zijn liefde is uitgegaan en wij net als alle andere mensen tot dezelfde zonen van weerspannigheid hebben behoord. Daarom is het ook onmogelijk om bij een ongelovige te rade te gaan als het gaat om geestelijke zaken, je geeft dan de boze de gelegenheid om via hem of haar te worden beïnvloed; niet dat wij hierdoor onze roeping zouden kunnen verliezen, maar het is gewoon beter dit niet te doen. Trouwens als het gaat om materiële zaken zou je ook een gelovige kunnen raadplegen, 1 Corinthiërs 6:1-7, maar uiteindelijk is het Gods bedoeling, dat iedere gelovige uitsluitend en alleen direct met Hem de dingen uitpraat en Hij zelf de redding zal geven in iedere situatie. Is het zo, dat wij toch te rade gaan bij een ongelovige, dan zal God, onze Vader, ons uiteindelijk duidelijk maken, dat wij hier niet mee door moeten gaan en zal Hij het laten samenwerken ten goede, omdat wij Hem liefhebben. Zoals wij eerder gelezen hebben, zal Hij ons bergen, stevig maken en bewaken van de boze. Daarom raadt Paulus ons aan om de hele wapenrusting Gods aan te trekken. 149

151 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication