151

Laten wij eens kijken waartoe wij definitief geroepen zijn, omdat wij soms niet los kunnen komen van onze dagelijkse handelingen en gewoontes, hiervoor kunnen wij het beste het vervolg lezen van Efeziërs 2:1-3. Efeziërs 2:4-7 God echter, die rijk is aan barmhartigheid, maakt, vanwege Zijn onmetelijke liefde, waarmee Hij ons liefheeft, ons, dood zijnde voor de krenkingen en de begeerten, samen levend in Christus, in genade zijn jullie geredden en wekt ons samen op en zet ons samen temidden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zou spreiden de overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden, door geloof en dit is niet uit jullie zelf, van God is de naderingsgave. Wij hebben het nu gehad over de boze, de boze dag en de tegenwoordige boze eon, tijdperk en hoe alle mensen hierdoor worden beïnvloed. Bovendien bleek dat de boze niet bij machte is uit zichzelf te handelen, maar hier volmacht voor gekregen heeft van God, Grieks Theos, wat Plaatser betekent, dus Hij, die alles Zijn plaats geeft, dit bleek ook uit: Efeziërs 2:1-3 En jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, van de geest, die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van het vlees en van onze denkwijze en wij waren van nature kinderen van toorn, zoals ook de overigen. Als je dit tot je laat doordringen, dan kan je de volgende conclusies trekken: alle mensen doen krenkingen en zonden. alle mensen wandelen in overeenstemming met de eon van deze wereld. alle mensen wandelen in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht en van de geest, die nu werkzaam is. alle mensen zijn zonen van de weerspannigheid. alle mensen wandelen in de begeerten van hun vlees. alle mensen doen de wil van het vlees. alle mensen doen de wil van hun eigen denkwijze. Alle mensen zijn van nature kinderen van toorn. 150

152 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication