152

Eigenlijk is het huiveringwekkend als je ziet hoe alle mensen door de tegenstander, de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, worden beïnvloed en dat er geen ontsnappingskans aanwezig is. Het is onmogelijk weg te komen uit deze chaos en het is voor ons een grote troost, dat de mensen het zelf niet in de gaten hebben en geen weet hebben van de toestand waarin zij verkeren. Wij, als gelovigen, kunnen ons ook niet verheffen boven een ander of denken, dat wij beter zijn, of zeggen dat het hun eigen schuld is, dan hadden ze maar moeten kiezen voor Jezus. Afschuwelijk hoe gelovigen soms kunnen reageren. Ons past slechts ootmoed en bewogenheid ten opzichte van de ongelovigen, wetend dat wij afhankelijk waren en zijn van Gods genade die onverdiend aan ons werd gegeven. Of zoals in Efeziërs 2:4 staat, dat God ons liefheeft vanwege Zijn onmetelijke liefde en omdat Hij rijk is aan barmhartigheid. Het heeft niets te maken met ons doen en laten, omdat wij net als ieder ander mens behoorden tot de categorie alle mensen. In de tijd, dat wij nog leven op deze aarde is de boze juist in ons geïnteresseerd. De ongelovige heeft hij toch al onder controle, daar heeft hij geen moeite mee, vandaar dat God ons als gelovigen een wapenrusting ter beschikking heeft gesteld. Voor wij hierop ingaan, is het verstandig om eerst nog even na te denken over duisternis, omdat dit in verband staat met de boze. Colossenzen 1:12,13 Vader heeft ons bekwaam gemaakt voor het lotdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons geborgen uit de volmacht van de duisternis en verzet naar binnenin het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij de vrijkoping en de vergeving der zonden hebben. Heel duidelijk blijkt, dat wij door Vader bekwaam gemaakt zijn, zonder enige verdienste van onze kant. Een erfdeel bestaat niet, omdat er niets te erven valt, het gaat om een lotdeel en ook hieruit kan je dus opmaken, dat dit lotdeel ons toevalt, omdat God, de Vader, dat zo wilde. Het is hetzelfde als in het oude testament, waar iedere stam van Israël zijn eigen lotdeel van het land Kanaän kreeg toebedeeld, dit lotdeel werd aan een bepaalde stam door God toegewezen. 151

153 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication