153

Je kan het een beetje vergelijken met een loterij, er is er maar één, die de hoofdprijs krijgt en wel als deze op jouw lot valt. Wij hebben van God de hoofdprijs gekregen, namelijk van de heiligen in het licht. Hier heb je weer die tegenstelling, die in Gods woord altijd weer terugkomt, tussen licht en duisternis, alleen wij hebben niet kunnen kiezen tussen deze twee. God heeft ons hoogstpersoonlijk geborgen uit de volmacht van de duisternis om redenen, die alleen Hij bepaalt en heeft ons verzet naar binnenin het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, terwijl de overige mensen nog steeds in de duisternis blijven leven. Je kan niet zelf loskomen uit de volmacht van de duisternis, ofwel van de boze. Hij behoudt volmacht over alle mensen, behalve als je hieruit door God geborgen wordt, zoals een gezonken schip uit de diepte van de zee geborgen wordt, zo zijn wij geborgen uit deze zinkende boze wereld. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de dood van Gods Zoon, die ons niet verlost heeft, maar vrijgekocht door er met Zijn bloed voor te betalen, bovendien hebben wij ook nog vergeving van zonden ontvangen. Het is dus niet zo, dat wij alsmaar vergeving moeten blijven ontvangen, wij hebben het en wij zijn verzet vanuit het rijk van de duisternis naar binnenin het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, gek gezegd, maar hier kunnen wij ook niet meer uitkomen. Wij zouden ermee op moeten houden ons zo te gedragen alsof wij slechts een troostprijs in plaats van de hoofdprijs van God, de Vader, hebben ontvangen! Efeziërs 5:7 en 11 Want jullie waren vroeger duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Here, wandelt als kinderen van het licht. Wij zijn geen duisternis meer, dan is een logisch gevolg, dat wij ons ook niet door mensen die in duisternis leven laten beïnvloeden. Zij kunnen ons niet van advies dienen, omdat zij vleselijk zijn en niet geestelijk. In vers 11 staat: en neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Het komt erop neer, dat wij er op kunnen letten, want licht heeft geen deel aan duisternis, licht kan echter wel de duisternis verdrijven. 152

154 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication