157

vers13 Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie zouden kunnen weerstaan in de boze dag en dit alles verricht hebbend, staan. vers14 Staat dan, jullie lendenen omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid vers 15 en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede; vers 16 in alles opnemend het langschild, Grieks thureos is deur, van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen; vers 17 en ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat een uitspraak van God is. Het fijnste is de verzen stuk voor stuk nog eens te bekijken. vers 10 In de NBG is het woordje broeders weggelaten, dit is echter wel van belang, omdat Paulus deze brief niet aan Jan en alleman schrijft, maar heel duidelijk richt tot al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus, Efeziërs 1:1. Al die heiligen vormen tezamen één geheel, het lichaam van Christus, en in die zin zijn wij broeders, of dit nu mannen of vrouwen zijn. Onze zegen is niet op deze aarde, maar is geestelijk en temidden der hemelingen en daar huwen de mensen niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, zie Matthéüs 22:30. Lucas 20:35,36 geeft er nog een extra dimensie aan, omdat hier nog bijstaat: Want zij kunnen niet meer sterven; immers zij zijn aan de engelen, boodschappers, gelijk en zij zijn zonen Gods, omdat zij zonen van de opstanding zijn. Het gaat hier weliswaar over het volk Israël, maar dat neemt niet weg, dat het ook op ons van toepassing is, hoewel wij veel eerder dan zij een verheerlijkt lichaam zullen hebben. Het Griekse woord voor broeders is adelphos, wat letterlijk gelijktijdigbaarmoeder, betekent, ook hieruit kun je opmaken, dat hierin geen verschil tussen man en vrouw tot uitdrukking komt. 156

158 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication