158

In het Duits kennen ze het woord Geschwister, wat staat voor broers en zussen; het woord broeders is dus niet discriminerend! Verder staat in de NBG weest krachtig in de Here en dat is nu precies wat de mens graag wil, krachtig zijn in de Here, want dan kan je immers alles aan. De uitdrukking weest krachtig is echter zeer benauwend, want het wekt de indruk, dat je zelf krachtig moet zijn en het wordt zo ook wel eens tegen iemand gezegd, zo van, je moet sterk zijn hoor. Dit is echter onmogelijk, een mens kan absoluut niet sterk zijn uit zichzelf en dat is ook de reden, dat de grondtekst veel duidelijker is, namelijk wordt krachtig gemaakt en dat gaat van God uit en niet van de mens. Je zou ook kunnen vertalen laat je krachtig maken, met andere woorden, geef je daaraan over, laat God, de Vader, het doen! Menselijke zwakheid wordt trouwens door God het meest gebruikt om goddelijke kracht uit te werken en dat gaat niet om menselijke/vleselijke kracht, maar om geestelijke kracht. Gods Woord is de enige mogelijkheid om krachtig gemaakt te worden, want dan leer je gebruik te maken van de macht van Zijn sterkte en dan ben je geestelijk niet meer van je stuk te krijgen. Zonder kennis te nemen van Zijn woord, zullen wij altijd heen en weer geslingerd worden, Efeziërs 4:14. Als je in de grondtekst kijkt, dan blijkt er toch iets anders te staan, namelijk: opdat wij niet meer onmondig zijn, zwalken en allerlei wind van leer rond(om)dragen, in de grilligheid van mensen in list en stelselmatigheid van dwaling. Paulus schrijft, dat wij een leraar nodig hebben om ons tot manlijke rijpheid te brengen, maar intussen moeten wij er dan wel vanuit gaan, dat er ook in onze tijd mensen zijn, die zwalken en allerlei wind van leer rond(om)dragen, en in grilligheid en list stelselmatig dwaling uitdragen. Ook Timotheüs kreeg richtlijnen van Paulus, hoe hij met deze mensen om moest gaan, 2 Timótheüs 2:23-26. Hij moest dwaze en onbetamelijke vragen afslaan en waarnemen, omdat dit gevechten voortbracht. En wij maar denken, dat je overal op in moet gaan, elke vraag beantwoorden of uit moet leggen. Als slaaf van de Here was hij gebonden niet te vechten, maar naar allen toe zacht(moedig) te zijn, bekwaam te onderwijzen, kwaad (welwillend) te 157

159 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication